Boganmeldelse
Magtmisbrug i menigheden

Finsk succesbog fortæller om magt-misbrug i den kristne menighed og giver hjælp til, hvad man som ofre for magtmennesker kan og bør gøre ved
problemet for at stoppe detEn gammel sentens lyder: ”Man skal høre meget, før ørerne falder af!”. Vi må virkelig igen og igen konstatere, at ørerne bliver siddende, også selv om de kommer ud for en forskrækkelse. For mange kristne er det et chok at opdage, at der kan ske magtmisbrug – også i kristne organisationer og menigheder. Men det gør der!Raimo Mäkelä beskriver dette i en lille og letlæst bog. Det er flot, at forfatteren har formået at gøre så vanskeligt et stof enkelt, så vi alle kan få en fornemmelse af, hvordan magtmisbrug kan præge vores sammenhænge.
En af grundene til, at bogen er udkommet i 7 oplag med i alt 17.000 eksemplarer i forfatterens hjemland, Finland, er, at mange genkender konflikter og dramatiske begivenheder, som de selv har været indblandet i. Gennem genkendelsen og en øget viden om psykologiske mekanismer får de sat nogle ting på plads. Det vil også kunne ske for danske læsere.
Forfatteren har en solid baggrund. Han er teologisk og filosofisk uddannet, har været præst, dernæst generalsekretær i det finske studenterarbejde og er nu direktør for Finska Bibelinstitutet.

Diagnose: Psykopati

I bogen forklarer han, at magtmisbrug udøves af magtmennesker – de, som i psykiatrien betegnes: psykopater. Der er tale om en personlighedsforstyrrelse, et menneske, der ikke fungerer efter det, de fleste af os kalder normalt. En psykopat er umiddelbart helt normal, måske endda særligt imødekommende, intelligent, målbevidst og god til at udtrykke sig. Personens negative sider ligner sider, mange af os har – sider, som vi ikke vil prale med, men for psykopaten er disse sider ekstreme. Det kan være en autoritær måde at gå efter egne behov på og dermed tilsidesætte andre eller hele sammenhængen, manglende evne til at modtage kritik samtidig med en evne til at samle på ukritiske beundrere. Mäkelä beskriver en lang række karakteristika, der er kendetegnende, og som viser kompleksiteten i denne personlighedstype. De psykopatiske træk kan ikke udtrykkes entydigt. Det særlige ved denne lidelse er, at det er vanskeligt at opdage, at man står over for en psykopat, og at personen selv ikke kender til sin egen lidelse. Det er ikke en bog, man kan eller skal lære at diagnosticere efter, men bogen giver læseren en fornemmelse for dette uhyggelige fænomen.

Eksempler på magtmennesker i Bibelen?

Der er nogle aspekter vedrørende psykopati og narcissisme, som set med faglige briller kan kritiseres. Desuden er der nogle eksempler på magtmennesker, hentet fra Bibelen, hvor jeg selv ville være mere påpasselig med at stikke en diagnose ud – måske taler Jesus ikke om psykopater i Matt. 6 for eksempel, men om det hykleriske i os normale. Men denne kritik er ikke vigtig i forhold til, at bogen kan give menigmand et indblik i de fortrædeligheder, en psykopat kan være anledning til.

Magtmennesker og deres ofre i menigheden

Noget af det, ørerne kommer til at høre – hvis de vil høre – er, at netop i den kristne menighed trives magtmennesker. Vores tendens til at feje konflikter ind under gulvtæppet og tro på det bedste i andre mennesker spiller os et pus, så vi overhører signalerne om, at noget er galt. Mäkelä hjælper os til at genkende magtmisbrug og til at genkende os selv som ofre for magtmisbruget. At være offer er også at være anledning til, at magtmisbruget kan udøves. Hvis man ikke hører og ser, men bare forholder sig passivt, så er man med til at fremme et misbrug af magt, der går ud over en selv (offeret), men sandelig også over andre mennesker. Hvis man hører og ser, men ikke handler på det, så støtter man, at magtmisbruget fortsætter. Det er vigtigt at få dette aspekt med ved læsningen af bogen. Vi bør lade os anspore til at se på magtmisbrug som noget, vi alle er en del af, og som vi alle kan gøre noget for at stoppe.
Bogen afsluttes med et godt kontant afsnit med hjælp til, hvad man kan gøre, hvis man tror, man er i nærheden af et magtmenneske, hvad enten det er på jobbet, i familien eller i menigheden.

Raimo Mäkelä:
Magtmennesker og magtmisbrug
78 sider • 78 kr
Logos Media