Boganmeldelse
Meditationer over påskens budskab

Via Dolorosa byder på dramadokumentariske andagtsstykker over lidelseshistorienVia Dolorosa består af 45 små kapitler, som man godt kan læse uafhængigt af hinanden, hvis man ønsker det. Hvert af kapitlerne knytter sig til en begivenhed i Jesu liv i påskeugen før korsfæstelsen.Bogen, som er indbydende og krydret med illustrationer, vil formodentlig appellere til den, der holder af andagtsbøger og lignende litteratur. En rendyrket passionsbetragtning er der dog ikke tale om. Ofte trækkes der paralleller fra Jesu liv og de bibelske begivenheder til ting, der vedrører kristenlivet i al almindelighed. Så man kan med nogen ret sige, at bogen godt nok tager afsæt i passionsberetningen, men i lige så høj grad hører hjemme i den almindelige opbyggel-seslitteratur.
Stilarten kan bedst beskrives som tillempet dramadokumentarisk. Udgangspunktet er de faktiske begivenheder, og forfatteren har et godt blik for den historiske baggrund bag de bibelske tekster og den tids skik og brug og inddrager dette flittigt. Dette tilføres så et halvt skønlitterært præg, med visse tildigtninger, og hvor evangelisterne nogle gange præsenteres som fortællere af bogens kapitler.
Genren kræver en sikker hånd, og andre forfattere som Gene Edwards og David Bolt mestrer den til fulde. I den sammenligning falder bogen imidlertid lidt igennem.
Der er uden diskussion mange gode og spændende tanker og betragtninger, men indimellem også nogle faktuelt tvivlsomme og til tider temmelig spekulative påstande. Det overdøver måske ikke resten af budskabet, men falder i hvert fald mig i øjnene. Forfatteren har også en tendens til at ville udpensle enhver morale, man kan udlede, uden at overlade noget til læseren. Desuden tenderer persontegningen det søndagsskole-agtige. Jesus taler således „melodisk“ og optræder konsekvent „højtideligt“ og virker altid overbevisende, hvor han nok til tider har virket både følelsesladet, kryptisk eller anstødelig på sine omgivelser. Endelig er sproget lidt vel floromvundet.
Men når det kommer til stykket, er den slags jo mest et spørgsmål om smag og behag. Og for den, der synes om stilen, er bogen velegnet som oplæg til egne studier eller som inspiration til andagt og til personlig meditation over teksten og påskens budskab.

Hans Jørgen Schantz:
Via Dolorosa
199 sider • 198 kr
Dansk Bogforlag