Alligevel ingen bibel-højskole i Århus

Levende Ord i Norge stopper samarbejdet med dansk højskolebestyrelse.
Fortsætter med menighedsplantningsskole på egen håndLevende Ord i Bergen ville benytte dansk højskolelov til at træne menighedsplantere i Europa. Nu er planerne skrinlagt, fordi de ikke kunne rejse den krævede kapital. Og samarbejdet med den danske bestyrelse er afbrudt.

Enevald Flåten: – Vi tog fejl

– Da vi begyndte vort arbejde i Danmark, var det ud fra en klar melding fra Herren om at træne menigheds-
plantere for Europa. Vi så en mulighed til at realisere dette indenfor rammen af dansk højskolelov-
givning og med de tilskudsordninger som findes der, forklarer seniorpastor i trosmenigheden Levende Ord i Bergen, Enevald Flåten. – Ud fra dette gik vi i gang med at planægge en højskole. Det har helt fra starten været vor hensigt at stå sammen med alle brødre og søstre i Danmark som vi med årene har udviklet et venskab og en relation med.
– Den egenkapital vi måtte rejse for at bygge skolebyggeriet i henhold til dansk lov om kostskoler, viste sig at være langt over det, vi kan klare pr. dags dato. Vi har derfor besluttet ikke at gå videre med træningsskolen som en højskole under lov om kostskoler. Vi vil fortsætte planlægningen af vor menighedsplantningsskole udenfor denne ordning.
Denne beslutning faldt ikke i god jord hos den danske bestyrelse:
– Det blev klart at vi var i utakt med bestyrelsen for højskolen, fortæller Flåten. – Vi er derfor gået ind i en fase, hvor vi ønsker at afslutte samarbejdet om højskoleprojektet.

Indrømmer fejl

Enevald Flåten erkender at han og den norske menighed gik fejl med planerne om en højskole.
– Det tager vi ansvar for og beder både Gud og mennesker om tilgivelse for, skriver han på www.levendeord.net.
Det menighedsarbejde man startede i Jydsk Pædagog-seminariums lokaler i Århus i september 2003 og som skulle være skolens åndelige grundlag fortsætter dog. Nordmændene vil på sigt også bygge en skole – uden dansk statsstøtte – men gerne med andre danske samarbejdspartnere.
– Vi vil etablere en menighedsplantningsskole som skal være et livskraftig træningscenter til at sende teams ud i Danmark og Europa. I dette arbejde vil vi række hånden ud til samarbejde med alle som har den samme vision og den samme brand i sit hjerte, slutter Flåten.
Højskoleprojektet som nu er ophørt var ellers i samarbejde med tidligere forstander for det konkursramte Bibel Højskolen i Brande, Asbjørn Kristiansen.
Højskolens inventar tilhørte BibelCentret i Brande og skulle bruges i den ny højskole i Århus.
Den danske bestyrelse for højskoleprojektet består foruden Kristiansen mest af forstandere for danske pinsekirker. Det var ikke muligt inden deadline at få en kommentar fra Asbjørn Kristiansen. En telefonsvarer henviser blot til Levende Ord i Norge.