Flertal for at nedlægge Quo Vadis

Ny generalforsamling 18. maj skal dog bekræfte beslutningen – også forslag om at bruge huset til et „Time Out“-center for udbrændte og kriseramteDet kristne hjælpecenter for narkomaner og andre i afhængighed Quo Vadis vil blive omdannet til en fond.

Formand Jørgen Johansen i samtale med advokat Henning Kristensen, der var dirigent

Det blev resultatet af generalforsamlingen tirsdag aften, hvor 12 ud af 17 stemmeberettigede stemte for bestyrelsens forslag om at nedlægge foreningen Quo Vadis, sælge ejendommen i Læssøegade, Kolding, og oprette en fond, som skal støtte samme formål.
Formanden, Jørgen Johansen, fortalte om det store arbejde, som den nuværende bestyrelse har lagt i at få det offentlige til at henvise misbrugsramte med tilskud.
– Men udsigterne var for lange, konstaterede han. Derimod bekræftede han, at der var folk nok, der ønskede hjælp – men ikke havde tilskud med.
Tidl. bestyrelsesmedlem Gunnar Nørby pegede på, at Quo Vadis var kommet ind på et forkert spor, da man begyndte at basere arbejdet på offentlige tilskud.
– Da begyndte gaverne at dale, men de vil komme igen, hvis vi baserer arbejdet på Guds kraft, mente han.
Der var imidlertid også et andet forslag fra den tidl. leder, Bo Christiansen. Det gik ud på at oprette et center for almindelige menensker i krise.
– Det kan være folk, der er udbrændt, arbejdsløse, misbrugere i en tidlig fase, folk med ægteskabsproblemer, osv., foreslog Bo Christensen, der ønskede vægten lagt på sjælesorg, empati, ro og omsorg, fremfor en mere kostbar terapi.
Men forslaget blev kritiseret for at være for langt fra QVs oprindelige formål.
Da 5 ud af 7 i bestyrelsen skal gå ind for en vedtægtsændring foreslog Bo Christensen, at der blev valgt en ny bestyrelse. Der var imidlertid kun ét medlem på valg, Inge M. Sørensen, som blev genvalgt, da der ikke var indsendt forslag til andre kandidater.
Fondens medlemmer skal udpeges af Indre Mission og Luthersk Mission, foreslår bestyrelsen. Quo Vadis var oprindeligt et karismatisk center, men den ny bestyrelse er mere indremissionsk orienteret.
Hvis det lykkes på endnu en generalforsamling den 18. maj at få 2/3 flertal, skal der yderligere en generalforsamling til, før Quo Vadis kan nedlægges og fonden dannes.