Pinsemenigheder knyttes tættere sammen

Selv om Pinsebevægelsen i Sverige i weekenden stemte nej til at blive et kirkesamfund, danner flere pinsemenigheder alligevel et kirkesamfund. Et flertal på pinsebevægelsens „rådslagning“ i weekenden var for at bevare den hidtidige struktur med samarbejdende frie menigheder.
Til gengæld fik Filadelfiaförsamlingen i Stockholm, der er Sveriges største pinsemenighed, grønt lys til at starte sit eget kirkesamfund. Samtidig fik de menigheder, der ønsker det, lov til at tilslutte sig det nye kirkesamfund.
73 menigheder var klar til umiddelbart at danne et „Pinsesamfund“, og det forventes, at disse vil tilslutte sig den nye „Pinsekirke“ under ledelse af Filadelfiaförsamlingen.
Nogen splittelse i pinsebevægelsen er der ikke tale om. Flere i ledelsen af den hidtidige struktur, der altså fortsætter, er også med i ledelsen af Filadelfiaförsamlingens nye struktur.