Del med andre

For 4 år siden startede jeg på seminariet med en idé om, at jeg ville være en evangelist, der læste til lærer. Jeg havde lige været på bibelskole forinden og havde hørt en fantastisk tale af en, der snakkede om, at vi kan være evangelister, uanset hvor vi er, og at han havde mødt en issælger i Spanien, som sagde, at han var en evangelist, der solgte is. Det var rart for mig den gang at høre, at det at være evangelist og missionær ikke kun er forbundet med Østeuropa og Afrika, men også kan praktiseres ud fra sit eget matrikelnummer.

Det er nu snart 4 år siden, og er nogen kommet til tro på grund af mig?
Det er måske et spørgsmål, der ligger lige for, og jeg vil gætte på, at du måske har stillet det samme spørgsmål til dig selv? Man vil af natur gerne have indflydelse på andres liv, både når det gælder kærester og evigt liv, men uanset hvad, kan du aldrig tage æren for, at nogen kommer til tro. Skulle det ske, er det takket være Helligåndens virken, men du er det vigtigste redskab, Gud har for at fortælle andre om ham. I en undersøgelse svarede 10.000 nyomvendte, at 79% var kommet til tro takket være en ven, der fortalte dem om Jesus. Personlig evangelisation holder, fordi dine venner og bekendte har mulighed for at få budskabet serveret af en, som har en oprigtig interesse i dem og deres liv.

Du føler dig måske som en fiasko, du synes måske ikke, at du dur til det. Er det tilfældet, må jeg gratulere dig, for du er nået til det første skridt på vejen. Erkende, at du ikke kan. Det næste skridt er lige så vigtigt som det første, og det er at tro på, at Gud kan – og at Gud vil bruge dig. Det betyder, at alle succeser og fiaskoer, du oplever, kan sendes direkte videre til Gud og at Gud også handler i fiaskoer.
Jeg læste om en mand, der havde talt så forfærdeligt på et universitet, at han bagefter gik ud og græd. To uger senere kom en professor på skolen til tro på Gud på grund af denne forfærdelige tale.

„My power is made perfect in weak people“
(En opmuntring til os fra Gud)