Hjælp til ægtepar og til forældre

Veslemøy og Erik Guldager fortsætter deres undervisning i to nye hæfter.

Ægteparret Guldager er aktuelle med to nye hæfter

I hæftet til ægtepar gør Guldager-parret op med den ugudelige tanke, at ægteskabet skulle være mindre værd end den ugifte stand – og underviser derefter om ægtepars kald til fuldkommenhed.
Hovedtankerne i hæftet til forældre formuleres sådan på bagsiden: „Afgørende for enhver opdragelse er det, at vi altid husker, at vi opdrager Guds børn. .. Og vi ved godt alle sammen, at i vor tid er det især vigtigt at opdrage dem til at være kønsvæsener, sådan som Gud har skabt dem til; for intet er mere angrebet og ødelagt end netop dette.“
Ægteparret, der er katolikker, fik for et par år siden udgivet to bøger:
Skabt i Guds billede og Som mand og kvinde. Kendetegnende for deres undervisning – især af ægtepar og omkring sex – er deres ligefremhed: De siger tingene som de er, og nogle vil nok mene, at det er for meget.

Veslemøy og Erik Guldager:
Vore børn – Guds børn
39 sider • 58 kr.
Lille Ægteskabs Katekese
44 sider • 58 kr.
Queenswood