Kristne af navn – kristne af gavn?

På mange områder ligner de, der kalder sig kristne, resten af befolkningen, viser en ny rapport fra analyseinstituttet The Barna GroupThe Barna Group i Californien foretog sidste år en landsomfattende undersøgelse i USA om sammenhængen mellem folks tro og 19 livsstils-aktiviteter. Resultatet viser, at kun to grupper – evangelikale kristne samt ateister og agnostikere – også praktiserer det, de tror.

Georg Barna mener, undersøgelse viser, at kristne er dårlige til at leve deres tro ud i praksis

I undersøgelsen, der deler amerikanerne op i fem grupper, fremgår det, at de navne-kristne har flere ligheder med dem, der ikke har den kristne tro, end med de evangelikale og genfødte kristne. De genfødte kristne havde flere lighedspunkter med de navne-kristne og tilhængere af anden tro end med de evangelikale.

Kendetegnende

Det, der er kendetegnende for de evangelikale, er, at de er den gruppe, der er mest tilbøjelig til at diskutere åndelige, politiske og moralske spørgsmål med andre, at slukke for et tv-program pga. indholdet, at opmuntre og rose andre, at være frivillig i kirken eller anden organisation. De evangelikale var mindst tilbøjelige til at tage kontakt til en politiker, se pornografiske medier, læse horoskop og ryge.
Den anden gruppe, hvor der var en tydelig tendens var hos ateist og agnostikere. Her var folk mest tilbøjelige til at genbruge produkter, se pornografiske medier, drikke sig fulde og have sex udenfor ægteskabet.
Dem uden tro var mindst tilbøjelige til at være frivillige i en kirkelig eller anden frivillig organisation, slukke for tv’et pga. indholdet og motionere 30 minutter om ugen.

Ligner hinanden

De navnekristne havde flest ligheder med de ikke-kristne; især mht. at diskutere åndelige og moralske spørgsmål, rygning, sex udenfor ægteskabet, drikke sig fuld og opmuntre andre.
Selv om massemedierne i USA ofte fremstiller de evangelikale som rabiate fundamentalister, der er involverede i politik, viser undersøgelsen, at det er den gruppe, der mindst af alle henvender sig til politikere, selv om de gerne diskuterer politik med andre og er de, der er flittigst til at stemme ved valg.
Et andet bemærkelsesværdigt resultat er at tilhængere af andre trosretninger faster dobbelt så tit som de kristne og at de kristne er dem, der bruger flest penge på lodsedler.
Georg Barna mener, at undersøgelsen viser, at kristne har svært ved at omsætte deres teologiske idealer til praksis og at vores vaner bliver dannet, mens vi er børn og unge. – Vi skal ikke kun tjene Gud med læberne, men med hele vores krop, konkluderer undersøgelsen.


Kilde: The Barna Research Group/www.barna.org