Dansk præst med til 100-års-jubilæum

Immanuel Kirken i Jaffos kommende præst Jan Mortensen var med til at fejre kirkens jublilæum sammen med norsk ministerImmanuel Kirken i Jaffo syd for Tel Aviv var propfyldt under markeringen af kirkens hundredårsjubilæum. Den kommende præst ved kirken, Jan Mortensen, deltog sammen med generalsekretær i Norsk Israelsmission, Rolf Gunnar Heitmann, den norske kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland og Munib Younan fra Den evangelisk-lutherske kirke i Jordan.

Immanuel Kirken i Jaffo fejrede
hundredårsjubilæum den 6. juni 2004

Søndag er ingen hviledag i Israel. Kirkedøren stod på klem under gudstjenesten. Udenfor skreg kragerne og i nabolaget hvinede en motorsav. Men det var en fredfyldt verden inde i Immanuel Kirken. Den sakrale oplevelse blev kun afbrudt af mobiltelefoner, som forsøgte at trænge sig ind med nyt fra livet udenfor.
– Kirken er hundrede år, men Jaffo er mange tusinde år, sagde Heitmann i sin prædiken.
Han påpegede, at for 2000 år siden fik Jesu discipel Peter en åbenbaring, hvor han så noget komme ned fra himmelen.
– Han så, at evangeliet og Messias ikke bare var hans, men tilhørte alle nationer og mennesker.
  Heitmann fortalte, at der til hver sabbatsgudstjeneste er folk fra 19 nationer i kirken, og han mente, at nationerne er kommet tilbage med budskabet, og ringen er sluttet.
  Norsk Israelsmission har valgt „hvile“ som årets tema for kirken. Heitmann sagde, at Immanuel Kirken er et sted for stilhed, fred og hvile, og han mindede om, at Jesu sidste ord var „fred være med jer“.

Dansk præst

Jan Mortensen fra Danmark skal sammen med sin ukrainskfødte kone Vicka snart flytte ind i præsteboligen for at være præst i den smukke kirkebygning.

Jan, Katja og Vicka Mortensen flytter snart ind i præsteboligen i Jaffo

Her skal Jan Mortensen både være præst for den messianske menighed og den internationale menighed i kirken samtidig med, at han fortsætter som præst for den danske menighed i Israel.
Jan Mortensen er udsendt af Den Danske Israelsmission og Danske Sømands- og Udlandskirker.

Mission i Israel

– Hvordan skal vi prædike evangeliet for folket. Svaret fik jeg fra et barn, sagde Berit Meyers, der kom til Immanuel Kirken i 1956.
Hun fortalte om et barn, der spurgte hvilket sprog, de taler i kirken. Et andet jødisk barn svarede, at de snakker kristent. Og sådan ønskede Meyers, at det skulle være – selv om sprogene op gennem historien ikke altid har været lige kristelige mod jøderne.
En gang drev Immanuel Kirken kristeligt børnearbejde blandt jødiske børn, men det satte nye love en stopper for. Meyers fortalte, at der dengang var et jødisk barn, der spurgte, om der ikke længere var nogen kirke.
– Moralen er, at en tavs kirke ikke er nogen kirke, sagde Meyers.
  Norsk Israelsmission driver missionsarbejde i Israel. Målet er at omvende jøder til den kristne tro.
  Norsk Israelsmission har været forsigtig med at engagere sig i spørgsmål om landløfter og opfyldelse af bibelske profetier, der gerne opfattes som politiske. Men under gudstjenesten blev der også bedt for politiske ledere som statsminister Ariel Sharon og USAs præsident George W. Bush:
– Velsign Sharon og lad ham forstå, at den eneste vej er dig og Jesu Kristi kors. Lad hele folket se det, hed det i en af gudstjenestens bønner.

Kirkens historie

Siden 1990-tallet har kirken været drevet i samarbejde mellem israelsmissioner i Norge, Danmark, Finland og Færøerne. I kirken er der gudstjenester, koncerter og andre kulturelle arrangementer. Desuden besøger grupper med skolebørn, studenter og soldater kirken, hvor glasmosaikkerne af Victor Sparre er en af attraktionerne.
  Det var søndag den 6. juni 1904, at kirken blev taget i brug af en evangelisk-luthersk menighed. Kirken blev finansieret af provst Braun fra Stuttgart i Tyskland.
  I 1950 blev tysk ejendom konfiskeret i Israel, med undtagelse af det som tilhørte den tysk-lutherske kirke. Efter aftale med israelske myndigheder i 1951 fik Det Lutherske Verdensforbund overdraget kirken og menighedshus og i 1956 overdrog de brugs- og ejendomsretten til Den Norske Israelsmission.


Artiklen fortsætter efter annoncen:



Statsbesøg

Den norske Kirke- og kulturminister Valgerd Svarstad Haugland besøgte ud over Immanuel Kirken også de PLO-kontrollerede områder, kulturinstitutioner og ministre under besøget i israel.