Udskiftning i hovedbestyrelse

Pastor Flemming Frøkjær Jensen, sognepræst Sten Nielsen og indremissionær Henri Alex Jensen er udtrådt af Indre Missions hovedbestyrelse.Kun én af de tre pladser besættes, idet forstander på Børkop Højskole Kurt Kristensen, Børkop, træder ind i hovedbestyrelsen.
Indre Missions hovedbestyrelse er selvsupplerende, og ifølge vedtægterne skal over halvdelen af medlemmerne være præster.
Efter de nyeste rokeringer består bestyrelsen af 17 medlemmer.