Fagbevægelse og A-kasse slår formandsposter sammen

Kristelig Fagforening og Kristelig A-kasse får fremover fælles formand og næstformand. Ny formand bliver Søren Fibiger Olesen, Taulov, mens Jens Thorsen, Durup, bliver ny næstformand.Søren Fibiger Olesen har indtil nu været formand for Kristelig A-kasse, mens Jens Thorsen har været næstformand i Kristelig Fagforening.
Ændringerne betyder, at den tidligere landsformand for Kristelig Fagforening, Mogens Stig Nielsen, Skanderborg, ikke længere sidder med i formandskabet.
Sammenlægningen af formandsposten er et led i bestræbelserne på at gøre de to bestyrelser identiske. Dermed håber fagbevægelsen at opnå større synergi, gennemslagskraft og forøget effektivitet.