At kunne bedømme

Der findes en hjemmeside, som udgives af kristne, men som kritiserer næsten alt, hvad der rører sig i den åndelige verden. I stedet for tro og frimodighed, skaber den slags splid og frygt. Mange kristne misforstår deres opgave – de bruger livet på at kritisere andre kristne og få dem til at være „rigtige“.
De er ikke proaktive – men reaktive.
De gør ikke selv noget godt, men retter kun på andre.

MEN: At bedømme er ikke en opgave, man selv kan vælge sig, fordi man af natur er kritisk eller frygtsom eller ønsker at kontrollere og styre.
Nådegaven at bedømme gives til dem, der selv er aktive i kristent arbejde. Nådegaven kommer i funktion i praksis.
Så hvis du sidder og bedømmer andre uden selv at gøre noget gavn, så hold din mund indtil du selv er kommet i funktion. Ellers risikerer du at tale imod Helligånden. Og det er den mest alvorlige synd, vi kan begå.

Ganske vist er der nogen, som på en særlig måde får denne opgave at kunne og skulle bedømme. Men alle, der har Helligånden i funktion i deres liv, kan slet ikke undgå at mærke, hvornår noget er af Gud, og hvornår det er falsk.

Hvis du har det sådan, så må du kærligt og ærligt reagere. Sig fra for dit personlige vedkommende. Tal med dem, du er uenige med, før du kritiserer dem overfor andre. Undgå enhver form for bagtalelse. Vær sikker på, at du selv har forstået det rigtigt. Bed og tal med folk, der har mere indsigt end dig (…hvis du da tror, der er nogen!)
Hele tiden må vi have Jesu lignelse om ukrudtet i kornmarken i baghovedet; Man skal ikke at træde kornet ned i forsøget på at rive rajgræsset op.
Gud vil selv fjerne ukrudtet på den store høstdag. Indtil da gælder det om at så og vande den gode sæd.