Undervisning:
Kristendommen er baseret på tilgivelse

Kære Fortvivlede
Dit brev er chokerende læsning, bl.a. fordi det viser, hvor skævt og ondt et forhold kan udvikle sig mellem to mennesker, som før var venner. Også fordi det, du er udsat for, hører hjemme i kategorien mobning og chikane. Det er noget, man i dag betragter med den allerstørste alvor, da det kan invalidere mennesker både fysisk og psykisk.
Hvad enten det foregår på arbejdspladsen eller i skolen betragtes det med så stor alvor, at politiet tager anmeldelser af det alvorligt. Det sker på baggrund af, at mobning og chikane i nogle tilfælde har drevet mennesker til at tage deres eget liv.
Lad mig først slå fast, at du ikke er et andenklasses menneske, fordi du „kun“ er barnedøbt og konfirmeret.
Desuden vil jeg gerne have, at du husker på, at din kristne arbejdskammerat har indre konflikter, som hun overfører til dig og gør dig til syndebuk for. At vide det gør det selvfølgelig ikke nemmere for dig, og det er heller ikke nogen undskyldning for din arbejdskammerat. Din arbejdskammerat retter tilsyneladende en ophobning af vrede mod dig, og det mærkelige er, at du slet ikke behøver at være årsagen til den vrede. Årsagen kan ligge helt andre steder.
Men skulle det være dig, der er årsagen til hendes vrede, så kunne det måske skyldes, at du ikke har noget ønske om at blive kristen på hendes måde. Måske frustrerer det hende, at du er tilfreds med at leve „kun“ på din barnedåb og konfirmation. Nogle har det svært med det begreb, der hedder tolerance.
Du skriver, at du nu har et problem med kærligheden og tilgivelsen. Det er forståeligt. Men alligevel vil jeg sige lidt om kærligheden og tilgivelsen, for ifølge Bibelen findes der ingen anden nøgle til løsning af den situation, du er i.
Kristendommens fundament er kærlighed og tilgivelse. At kunne forblive i Guds tilgivelse hænger ifølge Jesus sammen med, at vi tilgiver vore medmennesker, når de forsynder sig. Menneskets tanker, handlinger og ord vender før eller senere tilbage med forbløffende nøjagtighed. Det kan vi bl.a. læse i Galaterbrevet kap. 6, vers 7: „Hvad et menneske sår, skal det også høste.“ – Vi kan kalde denne lov for konsekvens-loven.
Men alligevel er der en lov, der overgår konsekvens-loven. Det er nådens og tilgivelsens lov.
Jesus Kristus bragte os de gode nyheder om dette (evangeliet).
Kristendommen er baseret på vore synders tilgivelse. Men for at forblive i den tilgivelse, må vi selv have et tilgivende sind overfor vore medmennesker.
Her vil jeg gerne give dig et værktøj, hvormed du kan praktisere tilgivelse overfor din kristne arbejdskammerat:
Hver gang, du ser hende, så velsign hende i Jesu Kristi navn. Hver gang, du tænker på hende, så velsign hende i Jesu Kristi navn. Hver gang, hun „kører“ på dig, så velsign hende i Jesu Kristi navn. Du behøver ikke gøre det højt. Du kan gøre det i dit indre som en bøn eller som en tanke.
Lidt efter lidt vil det negative i din kristne arbejdskammerat opløses og forsvinde. Jeg kender ingen stærkere kraft imod det onde og det negative end velsignelsen i Jesu Kristi navn. Som Jesus siger det i Mattæus-evangeliet kap. 5, vers 44: „ – velsign dem, som forbander jer, gør godt imod dem, der hader jer.“ (den gl. bibeloversættelse).
Du skriver, at du døjer med maveproblemer og forstoppelse. Du skal vide, at det efterhånden er almindelig kendt, at utilgivelighed, modvilje, frygt, bekymring, had, fortrydelse osv. nedbryder kroppens celler samt nedsætter immunforsvaret og kirtlernes funktion.
Livets mål er at lære at reagere overfor vore medmennesker, sådan som Gud ønsker, vi skal reagere.
Det betyder ikke, at du skal blive en dørmåtte her i livet. Men det betyder, at du skal reagere med en Kristus-holdning overfor dem, der ønsker at behandle dig som en dørmåtte