Kæden er gået af

Danskerne befinder sig netop nu i en meget alvorlig situation. Kæden er hoppet af, og vi er moralsk set på vej nedad i et skræmmende tempo.Politikerne bærer et stort ansvar, fordi de med statsministeren i spidsen har villet score billige point på at lefle for tidens perversiteter i stedet for at stå for sunde værdier.
Fogh er fanget i sine egne ord af oppositionen, og nu kan det meget vel føre til, at Folkekirken bryder sammen.
Nogle biskopper og præster vil sikkert gå på kompromis for at tilpasse sig „udviklingen“, men de gør blot Folkekirken så utroværdig, at folk vil vende sig fra den i foragt.
Medierne har i årevis afspejlet, ja ansvarsløst opmuntret til den umoralske udvikling. Nu ser vi resultaterne.
Trods et stigende antal seksualforbrydelser, incest overfor børn og ødelagte familier fortsætter liberale jubelidioter hæmningsløst med at kæmpe for fri porno i alle dets afskyeligheder, som om det var en stor og smuk sag.
Vi kunne blive ved at remse op om skolerne, volden, skilsmisseantallet, selvmordsraten, børnemishandling, osv.
Men hvem behøver flere beviser? Umoralen hersker.
Og vi véd fra den historie, som ingen vil lære af, at når moralen bryder sammen, så bryder folkene sammen.
Vi har i Danmark i århundreder nydt godt af den positive påvirkning, som vor kultur har fået gennem det kristne budskab. Selv de, der var imod kristendommen, nød godt af og agiterede for kristne værdier som solidaritet med de svage, lighed overfor loven, godhed, respekt, omsorg, næstekærlighed, sandhed, ærlighed…
Nu har vi så fået ødelagt en stor del af vores kultur, og virkeligheden er blevet så graverende, at selv ateister længes efter kristne værdier. Som den tyske Nobelpristager Heinrich Böll sagde: „Jeg vil hellere leve i det værste kristne samfund end i det bedste ikke-kristne samfund.“
Vi er nogen, der er dybt overbeviste om, at kun det kristne budskab kan redde vor kultur og give mening i den enkeltes liv. Men det gør til gengæld også en forskel! Så sæt dig ned og læs Ny Testamente og mærk, hvordan Jesu ord er lige så stærke og relevante i dag som dengang.
Slip troen løs og lad Jesus Kristus forny og forvandle Danmark endnu en gang!