Kaptajnen er vendt hjem

Han har været byplansarkitekt i Købehavn med stor villa, dyr bil, og hvad dertil hører af penge, sprut og damer. Han har været provo på Nørrebro med alt sit tøj farvet sort. Kort sagt har Morten Anker levet et begivenhedsrigt liv i overhalingsbanen. Indtil han mødte Gud.

Morten Anker

– Behøver jeg virkelig at læse det her? Sådan var Morten Ankers tilgang til alt, hvad der havde med religion at gøre. Religiøsitet var en form for virkelighedsflugt, og i øvrigt mente han slet ikke, at han var typen på en kristen.
Som årene gik smuldrede den succesfulde facade. Lynkarrieren blev pludselig afløst af skuffelser og frustrationer på arbejdet og i privatlivet. Faderen døde og kæresten forlod ham, og Morten Anker styrede mod en endeløs tomhed.
Indtil en indskydelse pludselig meldte sig midt i mørket.
– Hvis der findes betingelsesløs kærlighed, vil den give livet mening. Sådan lød den deprimeredes konklussion, og straks indledte han jagten på meningen med livet.
Bibliotekets reoler med bøger om religion og filosofi blev pløjet igennem. Indtil der kun stod én bog tilbage, Bibelen.
– Jeg ville godt orientere mig i Bibelen, men hidtil var jeg gået udenom den, bange for at blive indoktrineret, fortæller han i sin bog „Kongens Logbog“, der udkom i år 2000.
Alligevel gik han i kast med Bibelen, og en dag blev han ramt af budskabet.
– Det, jeg havde læst i Bibelen, om hvad Jesus sagde og gjorde, var det mest konsekvente, jeg havde mødt. Den mest betingelsesløse og kompromisløse kærlighed, man kunne tænke sig. Så helt forskellig fra den verden, jeg kendte. Det var som en åbenbaring fra Gud. Fra det øjeblik blev jeg overbevist om, at Bibelen var Guds ord. Jesus måtte være Guds søn. Jeg havde fået troen, skriver han.
På det tidspunkt var Morten Anker 34 år og meldte sig ind i Folkekirken, som han tidligere havde meldt sig ud af. Han begyndte at komme i kirken og mødte nye venner i menigheden. Efter fire år som kristen var det dog, som om troen blev kold for ham. Han følte ikke den samme gejst, som sine kristne venner.
Derfor stillede han Gud et ultimatum midt ude i skoven.
Han råbte til Gud, at hvis der var andre måder at være kristen på, så måtte Gud vise det nu, ellers ville han aldrig sætte sine ben i kirken igen.
– Der gik to sekunder, så blev jeg helt fyldt med Guds hellige ånd, og jeg blev jublende glad, men jeg græd også over mit hidtil „forspildte“ liv. Da lagde jeg mig på mine knæ på jorden, foldede mine hænder mod himlen og lagde mit liv i hans hånd, skriver han.
Siden blev Morten Anker foredragsholder og fritidsforkynder i Indre Mission.
De sidste 10 år kæmpede han mod en kræftsygdom, som endte med at tage livet af ham den 30. september.
I forordet til sin bog beskriver han sig selv som kaptajnen på et skib, der nøje fører logbog over kurs, destination, vejr og vind. Forhold som Gud har lagt til rette for Morten Anker. Nu er det sidste punktum sat i logbogen, og kaptajnen er vendt hjem.