Hvad skal vi gøre med de tomme kirker?

Ind imellem tales der meget om at nedlægge kirker i København og i tyndt befolkede landsogne, og man taler om at sælge kirkerne til andet formål. Det er imidlertid et meget følsomt emne. Og det emne tog P4 fat på mandag formiddag i programmet ”Formiddag på 4´eren”, hvor Kaj Bollmann fra Kirkefondet var i studiet.Mange lyttere havde en mening om det. En foreslog, at man ligesom i kirken på Læsø laver kurbad. Kreativiteten var der ikke noget i vejen med.
Men egentlig bør vi i stedet gøre alt, hvad vi kan for at skabe liv og vækst, der hvor der i dag kommer folk for få i kirke. Giv de enkelte sogne en saltvandsindsprøjtning og sæt nye aktiviteter i gang.
Tilbage kan der stadig blive nogle kirker, som man bliver nødt til at bruge til andre formål. Men lad os så satse på, at det bliver til kirkelige formål, folkekirkelige, frikirkelige eller hvorfor ikke fælleskirkelige.
I København har man flere etniske menigheder, som vokser i antal. Det er ikke kun muslimer, der kommer til Danmark. Blandt flygtningene er der også mange kristne – og nogle flygtninge, også blandt muslimerne er blevet kristne, mens de har boet i Danmark. Noget vi kan glæde os meget over. Men mange af vore nye medborgere af anden etnisk herkomst, finder sig ikke godt til rette i folkekirken. Nogle af dem – ikke så få – finder ind i frikirkerne, mens andre danner selvstændige etniske menigheder. Mange af disse menigheder lejer sig ind i frikirkerne på tidspunkter, hvor kirken ikke selv har gudstjeneste.
Det vil derfor være en rigtig god idé at stille tomme kirker til rådighed for de nye etniske menigheder, evt. i et samarbejde med Tværkulturelt Center og KIT, Kirkernes Integrations Tjeneste. I flere af de tomme kirker kunne etniske menigheder få lov til at udfolde sig og trives og i forbindelse med kirkerne kunne der f. eks. laves genbrugsbutikker og/eller arbejdsanvisning for nydanskere. Vi kunne få lov til at se kirkebygninger fortsat blive brugt til gudstjenester og andre kirkelige handlinger og som små etniske kulturcentre. Kirkerne er indviet til kirkelig tjeneste. Lad dem derfor fortsat blive brugt til kirkelige formål