TræthedssyndromKære U.R. og V.K.
Jeg vil starte med at sige nogle ord til jer af generel karakter. Det er ikke et forsøg på at stille jeres diagnose. Det er andre nok mere kvalificerede til. Men jeg har gennem snart en del år jævnligt på mine møder mødt kvinder med lignende symptomer, som dem, I beskriver. Jeg vil her give jer den baggrundsviden, jeg har, om lidelsen, der handler om kronisk træthed.
Min viden er langt fra udtømmende. Men læs alligevel.
For år tilbage havde man betegnelsen neurasteni for en hovedsagelig psyko-somatisk lidelse, der kendetegnedes ved træthed; en træthed, som ikke kunne forklares ved anden sygdom. Lidelsen kendetegnedes også ved, at trætheden ikke forsvandt ved søvn og hvile, og den medførte en klar reduktion af personens aktivitets niveau. Desuden kunne den medføre hovedpine, koncentrationsbesvær, søvnløshed og irritabilitet.
Jeg tror nok, at det stort set er den samme lidelse, man i dag benævner som kronisk træthedssyndrom. Dette navn gav man lidelsen så sent som i 1988.
Underligt nok er det hovedsageligt kvinder, der rammes af denne lidelse.
I den berømte sygeplejerske Florence Nightingales biografi får man en omfattende beskrivelse af en træthedspatients virkelighed. Nemlig hendes egen.
Efter en næsten uhyggelig strabadsfyldt indsats i Krim-krigen, som fandt sted 1854-56, og som var meget belastende for hende fysisk såvel som psykisk, blev hun ramt af en akut infektion. Den blev efterfulgt af en kronisk træthed, som hun måtte døje med resten af livet.
Lidelsen optræder tit, som i Florence Nightingales tilfælde, efter en infektion. Men den kan f.eks. også komme efter en afsluttet graviditet, og man har i nogle tilfælde konstateret den som en følgetilstand efter piskesmæld. Men det, der ser ud til at veje tungest, er nok langvarigt, kronisk stress.
Mange danskere har levet med en ekstremt stressfyldt tilværelse i årevis uden selv rigtigt at have registreret det, og det ser ud til, at følgesygdommene efter et årelangt stress-liv er forskellig hos de to køn. Hos mændene synes hjerte-karsygdommene at være dominerende; men hos kvinderne synes træthedssygdom ofte at blive slutresultatet.
Jeg ønsker, at I begge kommer til et forbønsmøde og får personlig forbøn for jeres træthed og for årsagerne dertil.
I er velkomne til at kontakte mig angående hvor og hvornår. I kan også gå ind på Udfordringens hjemmeside under menupunktet „Helbredelse“ og der se min mødeplan.
Grunden til, at jeg inviterer jer til forbøn om helbredelse for jeres træthed er denne:
Der findes i Bibelen et løfte fra Gud om helbredelse af træthed. Det kan vi læse i Esajas‘ Bog kap. 40, versene 29-31. Der står: „Han giver den udmattede kraft, den kraftesløse giver han ny styrke. Drenge bliver trætte og udmattede, unge mænd snubler og falder. Men de, der håber på Herren, får nye kræfter, de får vinger som ørne. De løber uden at blive trætte, de vandrer uden at udmattes.“