Nigerianske håndværkere på kursus i Danmark

Tre ledende medarbejdere på en nigeriansk håndværkerskole
går på Teknisk Skole i Slagelse
SLAGELSE – Håndværkerskolen i byen Numan i Nigeria har dybe danske rødder og fik sidste år støtte af Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling til renovering af skolens maskinpark.
Som en opfølgning på projektet skal de tre medarbejdere i tre uger have et indblik i dansk industri- og håndværkskultur på Teksnisk Skole i Slagelse.
– Efter flere forsøg er det nu endelig lykkedes at få de tre medarbejdere på kursus i Danmark, fortæller koordinerende missionær i Nigeria, Bøje Pedersen, der gennem meget lang tid har arbejdet med at skaffe visum til de tre medarbejdere. Bøje Pedersen var i fem år udsendt af den danske missionsorganisation Sudanmissionen som leder af Håndværkerskolen i Numan, Nigeria. Han har nu siden sommeren 2004 i sin egenskab af koordinerende missionær fortsat tilsyn med håndværkerskolen i Nigeria.

Missionær Bøje Pedersen har i fem år været leder af håndværkerskolen

Sudanmissionen har i flere år haft danske missionærer tilknyttet skolen, der bygger på danske fagtraditioner, og der- for er det vigtigt, at de ledende medarbejdere også får en forståelse for skolens danske baggrund, siger Bøje Pedersen.
I mandags ankom han sammen med de tre nigerianere til København.
– ole