Rift om bispesædet på Lolland

MARIBO – Ansøgerfeltet er stort, når der om få måneder skal vælges en efterfølger for biskoppen på Lolland og Falster Holger Jepsen.I august meldte provt Steen Skovsgaard fra Gellerup ved Århus og domprovst Ole Opstrup fra Maribo sig som kandidater. Men de har nu fået følgeskab af endnu to kandidater. Det er den lokale sognepræst fra Nysted Jens Christian Nielsen og Herfølge-præsten Helge Baden Nielsen.
Formelt kan ingen af de fire dog kalde sig kandidater endnu. Det er nemlig de nye menighedsråd i stiftet, der kan blive stillere og dermed sikre den endelige opstilling..
Iøvrigt har Kirkeministeriet endnu ikke fastsat en valgdato, men det forventes at blive inden sommerferien.
– ole