Elever laver avis om tro

I en række folkeskoler landet rundt blev der i uge 44 produceret aviser til konkurrencen „Skriv til avisen“ om årets bedste avis, lavet af elever .Temaet i år var: At tro. Det vil sige ordet tro i bred forstand. De deltagende klasser skulle med en uges forløb nå at få produceret en avis på fire sider i papirstørrelsen A3.
De deltagende klassers færdige avis skulle komme ind på, hvilken rolle troen spiller i vores liv, og hvordan troen binder folk sammen.
Avisen skal også komme ind på, at tro er så meget andet og mere end religion. Som for eksempel troen på det, vi får at vide i medierne og af mennesker både inden og uden for vores omgangskreds. Og det at tro på sig selv og det at miste troen.
De færdige aviser er blevet indsendt til de lokale dagblade, hvor de vil blive vurderet på layout, sprog, behandling af emnet og variation i genrer, synsvinkler og stofområder.
Dagbladene skal vurdere de indsendte aviser og udvælge en vinderavis, der går videre til finalen i Pressens Hus. Her udvælges senere Danmarks bedste avismagere.

Kim Sternkopf