Alternativ medicin bygger ofte på teorier, som ikke er bevist

Men det behøver ikke være sort magi…
Kære C. og P.
Vores jord har et kæmpemæssigt magnetisk felt, og det virker, som om en kæmpemæssig stangmagnet var anbragt inden i jorden med en svag hældning i forhold til jordens geografiske akse.
Det giver derfor også sig selv, at vi mennesker her på jorden er fysisk under indflydelse af jordens magnetisme. Vores kroppe er gearet til og, kan man sige, også afhængige af jordmagnetismen.
Dette er en kendsgerning, som I også nævner det, man har konstateret hos astronauterne. De blev syge, når påvirkningen fra jordens magnetfelt blev kraftigt reduceret. Derfor indbyggede man erstatningsmagneter i rumdragterne og i rumskibene. Det er lidt i retning af, at de også skal have ilt med ud i rummet, hvor der jo ingen ilt er. På mikroplan er det sådan, at enhver cellekerne i en levende celle er sæde for elektromagnetiske svingninger og processer. Sådan er det også med cellerne i menneskets krop.
Jeg ved ikke, om jordens magnetfelter skulle være blevet svækket så meget, at vi mennesker bliver syge af det. Hvis I har læst det, så er det nok en teori. Men der findes utallige teorier om årsager til sygdom, og det er de færreste af dem, der er ført bevis for.
Meget inden for alternativ helbredelse bygger på teorier, der ikke er ført dokumentation eller bevis for i videnskabelig forstand. Men det betyder så ikke, at vi uden videre bare kan kassere det hele. Vi skal jo huske på, at det ikke er alle former for alternativ helbredelse, der har sin rod i okkultisme og sort magi.
Magnetisme blev anvendt i ældre lægekunst, fordi man antog, at den kunne påvirke helbredet i positiv retning. Det var især den østrigske læge Franz Anton Mesmer, der fremsatte teorien om magnetisme. Han mente, det kunne virke helbredende, hvis man udsatte kroppen og de syge steder for magnetiske strygninger.
Mesmerismen blev siden til både suggestion og hypnose. Efterfølgende skete der det, at Mesmer først blev fordrevet fra Østrig, siden fra Frankrig. Dette var forårsaget af, at han forsøgte at magnetisere et træ, som de syge kunne valfarte til. Dette plus andre forhold medførte beskyldninger for kvaksalveri.