Margit og Karl Madsen
Fordi de kan li’ mennesker

– Man skal ikke gøre det for pengenes skyld, men fordi man kan li’ mennesker.
Det siger datteren Marianne om den store indsats, hendes forældre gennem 23 år har ydet på det fælleskirkelige rehabiliteringscenter Kildegården på Fyn.
Parret var drivkræfterne bag etableringen af Kildegården tilbage i 1982, hvor de solgte deres parcelhus i Ringe, som Karl havde bygget, og sammen med venner købte den smukke, gamle firelængede gård i Ryslinge, som det meste af byen er udstykket fra.
– Mor og far har altid haft nogen boende – også før de begyndte med Kildegården, husker Marianne, som nu er huskoordinator. Parret har desuden fire andre døtre, som i perioder har hjulpet til på Kildegården.
Lige fra de var unge har Margit og Karl følt, at de skulle hjælpe mennesker, der havde det skidt. Derfor har de brugt deres liv på at hjælpe, og da det kristne hjælpecenter ikke modtager en masse støtte fra det offentlige, har de og andre medarbejdere måttet arbejde masser af timer for en lille løn.
Og de har måttet bruge opfindsomhed. En periode havde de en lille fabrik, som producerede børnemøbler. Og nu smelter de plastikkopper fra SAS om til vejpæle. Disse aktiviteter giver en halv million kr. om året, så de kan hjælpe mennesker, der kommer lige ind fra gaden. Det eneste sted i landet, hvor det er muligt på den måde.
Omkring 50 misbrugere får hvert år hjælp på Kildegården. Gennem årene er det blevet til 1200 personer, som har været under kærlig behandling. Ud af disse er 700 blevet hjulpet fri af deres misbrug, hvad enten det har været alkohol, narko eller psykiske problemer.
„Metoden“ man bruger, er at vise kærlighed og give nyt håb, og det hele ville ikke være muligt uden troen på en kærlig Gud, der holder af enhver.
Margit Madsen er læreruddannet og havde inden da arbejdet med sygepleje i cirka ni år. Hun tager sig især af administrationen, mens Karl, som er alkoholkonsulent og hånd-værksuddannet, er den praktiske leder.
Udover lederparret er der fem ansatte, samt seks-otte frivillige. Centret har desuden tilknyttet tre læger og mulighed for at benytte psykolog og distriktspsykiatrien.
Der kommer præster fra forskellige kirker og underviser og tager sig af sjælesorg.
Kildegården fik sidste år et bofællesskab, „Næste skridt“ i Fredericia, som er et udslusningstilbud for beboere på Kildegården. Det bestyres af Tabita og Jean Jørgensen.
Men nu synes Margit og Karl, at der skal nye kræfter til.
Karl gik på pension i efteråret som 65-årig, og Margit Madsen følger efter, når en ny leder af centret forhåbentlig er fundet og kørt ind i opgaverne til sommer.