At komme igang igen, når man er nedtrykt

„Stå op og spis.“ (1. Kong. 19,5)

Oswald Chambers:
Engelsk forfatter og
bibelskolelærer (1874-1917)

Engelen gav ikke Elias et syn, eller forklarede Skrifterne for ham, eller gjorde noget andet bemærkelsesværdigt; han bad Elias gøre det allermest dagligdags, nemlig stå op og spise.
Hvis vi aldrig var nedtrykt, ville vi ikke være i live. Det er naturligt for en krystal aldrig at føle sig nedtrykt. Men et menneske er i stand til at blive nedtrykt – ellers ville det ikke have evnen til at blive begejstret. Der er ting, som helt sikkert vil trykke dig ned, ting, som har dødens natur. Når du vurderer dig selv, så regn altid med muligheden for nedtrykthed og mismod.
Når Guds Ånd kommer, giver han os ikke nødvendigvis store syner; han siger ofte, at vi skal gøre de mest dagligdags ting, som tænkes kan. Depression har tendens til at vende os bort fra de almindelige, dagligdags ting i Guds skaberværk, men når som helst Gud kommer til, kommer også inspirationen til at gøre de mest naturlige, enkle ting – de ting, vi aldrig ville have tænkt os, at Gud var med i, og når vi så gør dem, finder vi, at han er der. Inspirationen, der kommer til os på den måde, er et initiativ imod mismodet; vi skal bare gøre, hvad der ligger lige for, og gøre det ved Guds inspiration.
Hvis vi gør noget alene med det formål at overvinde mismodet, synker vi blot dybere ned i det; men hvis Guds Ånd giver os en umiddelbar følelse af, at vi skal gøre en bestemt ting, og vi gør den, så er mismodet borte. I samme øjeblik vi står op og adlyder, træder vi op på et højere livsniveau.


Selv om Oswald Chambers kun har skrevet én bog selv, bærer over 30 titler hans navn. Bøgerne blev til ved, at hustruen Biddy skrev notater fra hans bibeltimer. Efter Chambers død blev det hustruens og datterens livsopgave at videregive hans ord til hele verden. Bogen Alt For Ham er den mest læste andagtsbog i den engelsksprogede verden.