Er din åndelige fantasi underernæret?

„Løft jeres øjne mod himlen, og se! Hvem skabte den?
(Es. 40,26)

Oswald Chambers:
Engelsk forfatter og
bibelskolelærer (1874-1917)

På Esajas’ tid var Guds folks åndelige fantasi blevet underernæret, fordi de havde set så mange afgudsansigter. Esajas fik dem til at se op på himlen, fordi han ville have dem til at begynde at bruge deres fantasi på den rigtige måde.
For et Guds barn er naturen hellig, den har noget af Guds væsen i sig. Hvis vi er Guds børn, ejer vi en vældig skat i naturen. I hver eneste vind, der blæser, i hver nat og hver dag året rundt, i hvert tegn på himlen, i hver blomstring og falmen på jorden kommer Gud til os, hvis vi blot vil bruge vores underernærede fantasi til at erkende det.
Prøven på åndelig koncentration er at bringe fantasien under kontrol. Stirrer du med dine tanker på en afguds ansigt? Er afguden måske dig selv? Dit arbejde? Din opfattelse af, hvordan en Guds tjener bør være? Din oplevelse af frelse og helliggørelse? I så fald er din forestilling om Gud underernæret, og når du støder på van­skeligheder, har du ingen kraft, du kan kun bide tænderne sammen i mørket. Hvis din fantasi er underernæret, skal du ikke se tilbage på dine egne erfaringer. Det er Gud, du har brug for.
Kom ud af dig selv, bort fra dine afguders ansigt, bort fra alt, hvad der har underernæret din fantasi. Tag dig selv i nakken! Lyt til, hvordan Esajas hånede folket, og vend helt bevidst din fantasi mod Gud.
En af årsagerne til at vores bønner hindres, er, at vi mangler fan­tasi, vi magter ikke bevidst at stille os selv overfor Gud. Vi må lære, hvordan vi bliver brudt brød og udgydt vin på forbønnens område, mere end på vores personlige berøringsflade. Fantasien er den evne, Gud giver sine børn til at løfte os ud af os selv og ind i forhold, vi aldrig har været i.


Selv om Oswald Chambers kun har skrevet én bog selv, bærer over 30 titler hans navn. Bøgerne blev til ved, at hustruen Biddy skrev notater fra hans bibeltimer. Efter Chambers død blev det hustruens og datterens livsopgave at videregive hans ord til hele verden. Bogen Alt For Ham er den mest læste andagtsbog i den engelsksprogede verden.