Glæden ved at ofres

„Jeg vil gerne bruge alt, ja, selv blive brugt op for jer“
(2. Kor 12,15)

Af Oswald Chambers:
Engelsk forfatter og
bibelskolelærer (1874-1917)

Når Guds Ånd har udgydt Guds kærlighed i vores hjerter, begynder vi bevidst at gøre os til ét med Jesu Kristi interesser i andre mennesker, og Jesus Kristus er interesseret i alle slags mennesker. Vi har ingen ret til i vores tjeneste for Gud at tage hensyn til vores egne interesser. Det er en af de mest afgørende prøver på vores forhold til Jesus Kristus.
Glæden ved et offer er, at jeg giver mit liv hen for min ven, Jesus, ikke kaster det bort, men med fast beslutning giver mit liv for ham og hans interesser i andre mennesker, ikke for en sag. Paulus ofrede sig selv med det ene formål at vinde andre mennesker for Kristus. Paulus tiltrak ikke mennesker til sig selv, men til Jesus. „Alt er jeg blevet for alle for i det mindste at frelse nogen.“ (1. Kor. 9,22).
Når et menneske siger, at han må udvikle sit åndelige liv alene med Gud, er han ikke til nogen nytte for sine medmennesker; han stiller sig selv på en piedestal, fjernt fra hvor andre mennesker færdes. Paulus blev en gudindviet personlighed. Hvor han end gik, brugte Jesus Kristus hans liv som sit eget. Mange af os går efter vores egne mål, og så kan Jesus Kristus ikke bruge vores liv som sit eget. Hvis vi er overgivet til Jesus, har vi ikke nogen egne formål.
Paulus sagde, at han kendte til at være dørmåtte uden at have noget imod det, fordi drivkraften i hans liv var hengivelse til Jesus. Vi er tilbøjelige til at give os hen, ikke til Jesus Kristus, men til de ting, som frigør os åndeligt. Det var ikke Paulus’ motiv: „Jeg ville ønske, at jeg selv var forbandet og skilt fra Kristus, hvis det kunne hjælpe mine brødre.“ (Rom. 9,3). Vildt! Overdrevet! Er det? Når et menneske er forelsket, er det ikke overdrevet at tale på den måde, og Paulus var forelsket i Jesus Kristus.


Selv om Oswald Chambers kun har skrevet én bog selv, bærer over 30 titler hans navn. Bøgerne blev til ved, at hustruen Biddy skrev notater fra hans bibeltimer. Efter Chambers død blev det hustruens og datterens livsopgave at videregive hans ord til hele verden. Bogen Alt For Ham er den mest læste andagtsbog i den engelsksprogede verden.