Nogen at tale med – i folkekirken

Nyt samtale-net af præster tilbyder rådgivning om tro og livFra i tirsdags – d. 29. marts – kunne man ringe og tale med en præst fra folkekirken på telefonlinjen SamtaleNet.

Biskop Nissen bakker op

Linjen er oprettet for mennesker, der har brug for en at tale med om tro og om en mening, om livet og den personlige livsvej.
Der er etableret et nationalt telefonnummer 70 262 242, og der er opbygget en hjemmeside SamtaleNet.dk. Telefontjenesten har åbent fire dage om ugen tirsdag-torsdag og søndag kl. 17-21.
Og der er plads til mere end en enkelt telefonsamtale. Der er et netværk af præster ud over landet, som man kan blive henvist til, og man kan dermed fortsætte med personlig samtale med en præst i nærheden af, hvor man bor.
Det er også muligt at maile til rådgivningen, hvilket især forventes at appellere til unge.
Erfaringen fra andre rådgivninger er, at det for unge er lettere at skrive en mail end at bruge telefonen, når de gerne vil have kontakt angående personlige spørgsmål.
Netværket er landsdækkende og består p.t. af 70 præster fra folkekirken, fordelt over alle ti stifter. Flere præster har vist interesse for at deltage, og det forventes derfor, at netværket gradvist kan udbygges, så telefontjenesten kan udvides til at være åben hver dag.
Bag initiativet står personer og organisationer, der på forskellig vis arbejder med religionsmøde i Danmark. Netværket er tilknyttet og refererer til stiftssamarbejdet Folkekirke og Religionsmøde og er et bredt folkekirkeligt initiativ uden særligt retningspræg.
Biskop Karsten Nissen er med i bestyrelsen for Folkekirke og Religionsmøde, og det samme er f.eks. sognepræst Niels Underbjerg.
Projektmedarbejder Inger Dahl har stået for det praktiske.
Henri.