Missionsforeninger kom ud af 2004 med underskud

Både Indre Mission og Luthersk Missionsforening kom ud af 2004 med røde tal på bundlinjen, selv om gaveindtægterne begge steder er stegetTrods stigning i gaveindtægterne er der røde tal på bundlinjen i de regnskaber, som de to missionsforeninger Indre Mission (IM) og Luthersk Missionsforening (LM) har fremlagt.Værst ser det ud i IM, hvor resultatet for 2004 blev et undskud på 1,8 millioner kr. Alligevel betegner formanden for Indre Missions økonomiudvalg Christian Aagaard resultatet som acceptabelt.
– Det hænger sammen med, at 1,1 million kroner af underskuddet stammer fra tab i forbindelse med en kaution, som Indre Mission for år tilbage gav den daværende Hoptrup Højskole, som nu er solgt på tvangsauktion, forklarer Christian Aagaard.
Han regner med, at regnskabet for 2005 igen vil vise balance mellem indtægter og udgifter ligesom i 2003, hvor IM kom ud med et overskud på godt 400.000 kr.
Han har nemlig grund til at glæde sig over, at IM-vennerne fortsat giver flere penge til missionen. Sidste år blev det til i alt 16,6 millioner, heraf kom næsten 10 millioner kroner fra testamentariske gaver, det største beløb nogensinde.
IM’s virksomheder, der blandt andet tæller Lohses Forlag, Refleks Musik og Felix Rejser, bidrog sidste år med 5,3 millioner kroner, lidt mindre end året før. Imens er IM’s genbrugsarbejde stadig i fremgang, sidste år gav det et overskud på 3,7 millioner kroner.
Også LM præsenterede et underskud, selv om gaveindtægterne er steget. I alt manglede der godt 400.000 kroner, da regnskabet var gjort op. I modsætning til IM skyldes underskuddet blandt andet, at de testamentariske gaver er faldet markant.
Desuden fik organisationen i 2004 færre lejeindtægter end forventet, ligesom tilskuddene fra Socialministeriet, Danida samt tips- og lotto-midlerne var 430.000 lavere end forventet.
Den største udgiftspost er lønninger til de 30 medarbejdere i Danmark og 58 ansatte i ydre mission.