Klar til endnu en tørn for soldaterne

Efter fire lederjobs og 13 års slid og slæb på forskellige soldaterhjem skulle man tro, at Lene og Ivan Hove Kristensen havde aftjent deres værnepligt.
Alligevel har parret sagt ja til at tage endnu en tørn. Denne gang på Skive Soldaterhjem, hvor de kan trække på ialt 14 års erfaring fra Holmen, Skrydstrup, Værløse og Haderslev Soldaterhjem.
Det så ellers ud til, at det skulle være slut, da familien, som også tæller fire børn, i 2001 flyttede fra Haderslev Soldaterhjem.
En stor del af aktiviteterne på Haderslev Kasserne blev lukket ned på grund af besparelser og omrokeringer i forsvaret. Og dermed var der pludselig kun brug for én leder på soldaterhjemmet.
– Og det var vi ikke interesserede i. Vi har hele tiden gerne ville stå i den tjeneste sammen, så vi meddelte med det samme, at vi ville stoppe, hvis én af os skulle ud og søge job i byen, fortæller Ivan Hove Kristensen.
Som sagt så gjort. Familien flyttede fra Haderslev til Skjern, hvor Ivan og Lene for første gang siden 1987 søgte civile jobs. Ivan, der er uddannet tømrer, fik job på en møbelfabrik, og Lene blev social og sundhedshjælper på byens kristne plejehjem, hvor hun siden blandt andet har sørget for, at beboerne får deres daglige cykeltur.
Men Lene og Ivan har måttet sande, at selv om det civile liv byder på mere almindelige arbejdstider og -forhold end livet som soldaterhjemsledere, så mangler de et vigtigt indhold i tilværelsen, som de havde før.
– Vi savner det at skulle etablere et hjem for soldaterne. Vi savner alle aktiviteterne, de gode samtaler med de unge og samarbejdet med soldatervennerne, som altid har været parate med hjælp og omsluttet os i forbøn, siger Ivan.
– Og så føler vi faktisk, at vi stadig har noget at bidrage med til arbejdet.
Derfor tøvede de heller ikke længe, da de tidligere på året fik at vide, at lederopgaven på Skive Soldaterhjem blev ledig. Selv børnene skubbede på, for at vi skulle afsted igen, fortæller Ivan.
Parret har ellers tit overvejet, om de mange år på soldaterhjem har givet tid nok til børnene, og om de har været tvunget til at skifte skole og kammerater for mange gange.
– Men ligesom vi har det, så mener børnene, at årene på soldaterhjem har givet nogle oplevelser, som de ikke vil være foruden.
De to ældste børn, Filip og Maria, er flyttet hjemmefra, og Sara på 14 år starter på efterskole efter sommerferien. Derfor er det kun 11-årige Jakob, der følger med forældrene til Skive omkring 1. juni.
Ivan Hove Kristensen er spændt på de nye udfordringer. Flere af soldaterne på Skive Kasserne skal blandt andet til Irak som en del af de danske styrker der, og det giver en god grobund for samtaler.
– Når mennesker skal hjemmefra i længere tid og endda til et uroligt område, så skaber det helt naturligt nogle store tanker, som unge måske ikke tænker hver dag. Og her har vi måske en mulighed for at pege på Gud som svaret på nogle af spørgsmålene, siger han.
Lene og Ivan Hove Kristensen har baggrund i Indre Mission og KFUM&KFUK og afløser Ulrik Baun, der stoppede på Skive Soldaterhjem den 1. april for i stedet at blive bedemand i Herning.
Indtil familien Hove Kristensen træder til den 1. juni, varetages lederjobbet af ungomskonsulent i KFUM’s Soldatermission Kristen Højhus.