Grundtvigianer ny formand for menighedsrådene

Sidste weekends årsmøde i Landsforeningen af Menighedsråd blev det sidste med Ejvind Sørensen ved roret.

Inge Lise Pedersen er ny landsformand for de danske menighedsråd
Foto: Hung Tien Vu

Af helbredsmæssige årsager har han valgt ikke at genopstille til formandsposten, som har været hans de sidste fem år.
Dermed var det op til bestyrelsen at finde en afløser, og allerede søndag var den 67-årige universitetslektor Inge Lise Pedersen fra København valgt uden modkandidater.
Inge Lise Pedersen er til daglig leder af afdeling for dialektforskning ved Københavns Universitet og desuden formand for menighedsrådet i Lindevang Sogn på Frederiksberg og formand for stiftssamrådet i Københavns Stift.

Skarp debattør

Hun er kendt som en skarp debattør, der går til opgaverne med liv og sjæl.
Alligevel regner hun ikke med, at det bliver videre dramatisk, når hun bliver formand. Derimod ser hun store udfordringer for menighedsrådene i den verserende debat om Folkekirkens struktur.
– Tendensen på længere sigt går i retning af, at menighedsrådene også skal have mere kirkeligt ansvar og ikke kun tage sig af det administrative som nu.
Det er selvfølgelig noget, vi støtter i bestyrelsen, og vi vil som forening tilbyde menighedsrådene nogle redskaber, som de kan bruge i den nye udvikling, siger hun til Kristeligt Dagblad.
Inge Lise Pedersen har tidligere været formand for det grundtvigske ”Kirkeligt Samfund” og er i dag medlem af Kirkeministeriets Strukturudvalg som repræsentant for menighedsrådenes forening.
Også på næstformandsposten blev der skiftet ud på søndagens bestyrelsesmøde.
Her hedder den nye mand på posten Godtfred Larsen. Han afløser Jørgen Anker Jørgensen, der havde valgt ikke at genopstille.