Nikodemus længtes efter sandheden

Per Eivind Stig, præst i City Kirken på Københavns Vestegn, der er en baptistkirke, udlægger søndagens tekst

Hvad tænker du umiddelbart på, når du læser beretningen om Nikodemus?
– I alle sammenhænge findes der mennesker, som bliver draget til Jesus, hvis blot de bliver præsenteret for ham. Også i de miljøer, hvor man ikke tror, at det er muligt. Det er Nikodemus et eksempel på. På trods af position, velstand og lærdom, som tilfældet var med Nikodemus, vil der altid være et „tomrum“ i mennesker. Jesus kan fylde dette tomrum.

Nikodemus kommer til Jesus efter mørkets frembrud, hvorfor mon det?
– Det er vel to svar på dette. Nikodemus, der var en kendt og respekteret leder, søgte nok diskretion. Det opfyldte nattens mørke. Men mørket gav også mulighed for at møde Jesus til en samtale på tomandshånd i stedet for midt i menneskemylderet i dagtimerne, hvor man sommetider skulle kæmpe sig frem i menneskemængden for at komme i nærheden af Jesus.

Nikodemus taler om, at Jesu undere beviser, at Jesus er en lærer fra Gud. Men i stedet for at svare på det, går Jesus lige til sagen og taler om at blive født på ny. Hvorfor?
– Selv om mirakler og tegn var fascinerende at tale om for Nikodemus, så var det ikke først og fremmest et søgende og et spørgelystent menneske, som kom til Jesus. Nikodemus kom med sit tomrum, og Jesus så en søgende mand, som længtes efter sandheden. Vejen til at få fyldt dette tomrum gik ikke gennem en snak om fysiske sammenhænge. Jesus svarede et åndeligt søgende menneske og viste vejen og måden at blive en ny skabning på. Jesus vidste, hvad der virkelig tyngede Nikodemus.
– Ofte stiller vi mennesker udenoms spørgsmål, men Jesus kendte hans hjerte og vidste derfor, hvad der var helt centralt for ham.
– Nikodemus kunne finde det han søgte i det åndelige fællesskab, som Jesus introducerede ham for her – ved at blive født på ny.

Nikodemus kender alle profetierne om Messias, da han er en højt uddannet jødisk leder. Men han forstår ikke, hvad Jesus taler om. Er det mangel på viden, eller vil han ikke forstå?
– Nikodemus manglede ikke viden, men han kunne ikke få „brikkerne“ til at falde på plads. At det var på denne måde, at Gud ville opfylde løftet om Messias, virkede overvældende på den „søgende“ farisæer. Nikodemus vidste, at Messias skulle komme, men det var i hans egen personlige søgen, hans problem lå.
Jesus så det og svarede på en måde, som den lærde mand havde vanskeligt ved at følge med i.

Jesus siger, at intet menneske kommer ind i Guds rige, med mindre det fødes af vand og Ånd. Hvad betyder vand og Ånd i denne sammenhæng?
– Vand er et billede på renselse. Når Jesus får sin plads i vore liv, og vi elsker ham af hele vort hjerte, er fortidens synder tilgivet og glemt. Ånden symboliserer kraften. Når Jesus får sin plads i vore liv, er det ikke blot fortidens synder, der er tilgivet og glemt. Vi får også en ny kraft, som gør os i stand til at være det, vi ikke selv kan klare. Disse to – vand og Ånd – står for renselse og den styrkende kraft.

Hvad kan vi først og fremmest lære af beretningen om Nikodemus i dag?
– Gud elsker os uanset baggrund, position og kundskab, fordi vi står alle lige ind for Gud. Det er ikke vore evner, som giver evigt liv.
Løftets opfyldelse om evigt liv ligger i, at vi løfter troens blik til ham.