At opvække døde kan også ske i Danmark

Flemming E. Berg, pastor i JesusHuset
i Herning,
udlægger ugens tekst
om døde-opvækkelse

Hvad tænker du først og fremmest på, når du læser beretningen?
– Jeg tænker på en begravelse, jeg var til. En Guds helt i Danmark døde i en ulykke på vej hjem fra at have etableret en kristen radiostation i Rumænien. Jeg var lige blevet en personlig kristen og arbejdede som frivillig på den lokalradio i Herning, hvor han var leder. Det ramte mig så hårdt at se hans familie og nærmeste stå ved graven og græde. Da jeg gik derfra, græd jeg selv i lang tid, og faktisk opstod der en enorm længsel i mig efter at se Jesus opvække døde i vor tid. Det har ligget på mit hjerte lige siden at se den del af Guds ord blive opfyldt også i Danmark i dag.

Da Jesus kom forbi begravelsesfølget i Nain, fik han medlidenhed med enken, der havde mistet sin søn. Var det på grund af omsorg for moderen, Jesus opvakte sønnen?
– Ja, det er jeg overbevist om. Jesus var drevet af kærlighed til mennesker.

I Jesushuset distribueres videoen og DVD’en, hvor den afrikanske pastor Daniel Ekechukwu fortæller, hvordan han rejste sig op i sin kiste efter at have været død i nogle dage. Hvor stor er interessen for hans historie?
– Rigtig god. DR1 ringede kort tid efter, at den var kommet ud for et par år siden. Og sammen med Torben Søndergaard fra OplevJesus.dk var vi i 19-direkte. Nu vil vi også forsøge at få den ud til så mange skoleklasser som muligt.

Hvorfor gøre så meget ud af en enkelt mands historie?
– Der er faktisk en del, der bliver opvakt fra de døde rundt om i verden i disse tider. Men der er noget helt unikt ved netop pastor Daniels oplevelse. Da han døde, kom to engle og førte ham til himlen og derefter til helvede, hvor han begge steder blev vist rundt. Han blev sendt tilbage til jorden igen for at fortælle, at himmel og helvede er virkelige, og at, dette var en advarsel til den sidste generation, inden Jesus kommer igen.
– Og ikke nok med det, han fik selv at vide, at han ville være endt i helvede, hvis ikke Gud havde bestemt sig for at sende ham tilbage til livet på jorden. Pastor Daniel var selvfølgelig forfærdet og kom med en masse undskyldninger om, at han jo var pastor og levede et pænt liv. Hvortil Gud svarede ham, at han havde vist utilgivelighed overfor sin hustru. Da kom pastor Daniel i tanke om, at han i nogle uger havde holdt noget imod sin hustru og nægtede at tilgive hende, for han mente, det var hendes fejl.
– Tv-holdet, der optog dokumentarprogrammet, blev stærkt ramt af syndenød i tre dage. De fik gjort op med synd og utilgivelighed i deres egne liv.

Kan det ske i Danmark?
– Jesus gav sine disciple en befaling i Matt. 10,8 „Helbred de syge, opvæk døde, gør spedalske rene, driv dæmoner ud“. Vi ser allerede syge blive helbredt og dæmoner blive drevet ud, så det er kun et spørgsmål om tid, inden vi også ser døde blive opvakt i Danmark.
– Jeg tror også, at flere vil få oplevelser i stil med pastor Daniel, som de vil kunne fortælle om bagefter. Der vil komme stærke advarsler.

I Luk. 16,31 står der at: „Hører de ikke Moses og profeterne, så vil de heller ikke lade sig overbevise, selv om en opstod fra de døde“. Det tyder altså ikke på, at folk vil blive frelst, selv om de ser en opstandelse?
– Både og. Jesus talte om de hårdhjertede israelitter. Vi har også hårdhjertede danskere i dag, som ikke vil omvende sig, selv om de så en død opstå eller så et andet mirakel ske for øjnene af dem. Men der er også mennesker, der har åbne hjerter, og hvor netop et sådant mirakel vil ændre hele deres liv. Nogle er hårdhjertede og har brug for at høre om deres hjertes tilstand, dertil er loven det perfekte middel, andre igen er allerede brudt og har brug for at høre om Guds kærlighed, nåde og genoprettelse. Jesus var ledt af Ånden, og det må vi også være, når vi taler med mennesker.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Mange mennesker mener, at mirakler kun hørte Jesu tid til. Hvorfor mon?
– Tja, det kan virkelig også undre mig. Jesus sagde klart i Joh. 14,12 at vi som tror på Ham, skal gøre de samme ting, som Han gjorde, ja endda større. På Jesu tid var ingen i tvivl om, at Jesus kunne helbrede mennesker – men mange blev stærkt forargede over, at han tilgav mennesker deres synder. I vor tid er vi ikke i tvivl om, at Jesus tilgiver synd, men det med at helbrede mennesker i dag er virkelig et stort problem for nogle. Jesus både tilgiver synder og helbreder folk, for de ting hænger sammen, også i dag.

Hvordan får man tro på mirakler?
– I Rom. 10,17 står der „ Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord“. Guds ord er virkelig vejen frem samt vidnesbyrd om Guds mirakelkraft.
I beretningen Matt. 5 kommer en synagogeforstander til Jesus på grund af hans syge datter. Hans venner fortæller endda, at nu er hun død, men Jesus siger „Frygt ikke – tro kun“.
Det, vi lytter til, kan enten give os et mirakel eller fjerne det. Så masser af Guds ord og masser af vidnesbyrd skaber tro i hjertet. Ikke tro på troen, men tro på, at Gud er i stand til at gøre det. Så kommer vi også til at se døde blive opvakt i Danmark!