Guds løfter virker mod bekymringer

Suh Jacobsen, der er praktiserende psykolog, udlægger ugens tekst
om bekymringerHvad tænker du først på, når du læser teksten?
– ”Hold da op – det er meget at kræve af os!” Men i virkeligheden er det jo en kærlig hilsen om, at Jesus har omsorg for mig, og en kærlig og klog vejledning til, hvordan jeg får det bedste ud af mit liv: ved at koncentrere mig om nuet og ved at leve i nuet.

Fortæller psykologien, hvilken indflydelse bekymringer har på menneskers liv?
– Psykologien beskæftiger sig med konsekvenserne af bekymringer. At bekymre sig meget kan nemlig medføre stress, psykosomatiske symptomer som hovedpine, mavesmerter eller diarré, søvnløshed, angst for fremtiden, handlingslammelse, manglende evne og lyst til at tage ansvar og i sidste ende tab af livskvalitet i hverdagen.

Hvorfor har mennesker så let ved at bekymre sig?
– Jeg tror, bekymring er så udbredt, fordi rigtig mange af os bærer rundt på en dybereliggende angst for ikke at være gode nok og for ikke at slå til.
Ved at bekymre os prøver vi at forudse de problemer, der måtte komme, og dermed afværge hændelser, der kan forstærke denne følelse af utilstrækkelighed.
Samtidig er følelsen af magtesløshed utrolig angstprovokerende for mennesker.
Vi har et udpræget behov for at kunne ”gøre noget”. Ved at bekymre os og tage sorgerne på forskud forsøger vi at undgå at komme i en afmagtssituation. Og så er det vel et grundlæggende karaktertræk, som er blevet en del af den menneskelige eksistens ved syndefaldet – at vi ikke hundrede procent tør stole på Gud, men fristes til at tænke ”mon Gud…?”

Jesus siger, at bekymringer ikke forlænger livet med bare én dag. Kan bekymringer lige- frem forkorte et liv?
– Ja. Det er jeg ikke i tvivl om. Vores psyke og vores krop hænger nøje sammen, og når der tæres på det ene, slides der også på det andet.
Alt for mange bekymringer tærer på de fysiske og psykiske ressourcer, og vores organisme og immunforsvar kommer derfor på overarbejde.
Og det er sundhedsskadeligt i det lange løb. Der er derfor flere, der blandt andet oplever at blive forkølede eller ”sløje”, når vi bekymrer os for meget.

Er det lettere at hjælpe mennesker med en personlig tro?
– Som kristen har man en særlig ressource. Troen på Guds løfter og omsorg gør det muligt mere eller mindre at kunne lægge tingene over til ham. Bibelen har ofte gode råd og opmuntringer i forhold til mange af vore bekymringer.
Bønnen er et stærkt redskab, både fordi vi nogle gange får konkrete bønnesvar, men også fordi det rent psykologisk er både forløsende og afklarende at sætte ord på bekymringer og tanker, som vi netop gør, når vi beder.
Alle mennesker har brug for nogen, de kan vende sig til og hente hjælp og støtte fra, og som kristne kan vi vende os mod en, der har al magt i himmelen og på jorden.

En pige på ni år fortalte, at hun ikke tør køre i tog efter bombeangrebet i London..
– Det er en svær situation både som kristen og som psykolog. Som kristen vil jeg sige, at Gud er med os i alle situationer, og at han nogle gange fjerner eller ændrer en svær situation, andre gange ikke, men i stedet hjælper os igennem den – og nogle gange tager han os hjem til sig. Og når vi ikke kan gennemskue, hvordan i alverden vi skal bevare troen på hans kærlighed og omsorg i en given situation, ja, så er det, vi må ty til troen som ”er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses” (Hebr. 11,1).
Psykologisk set er der flere måder at angribe situationen på, men bl.a. må vi hver især forholde os til, at livet i sig selv indebærer risici, og hvis vi vil være helt sikre på at undgå disse, mister vi ganske enkelt også selve livet.

Hvordan bliver man hverdagens bekymringer kvit?
– Først og fremmest er det vigtigt at have nogen at dele dem med. Når vi sætter ord på, bliver problemerne ofte mere overskuelige. Det kan også være, at vi får et godt råd. Man kan også skrive sine bekymringer ned og således slippe for at gå og ”gemme” på bekymringerne i hovedet. Det kan i sig selv give mere fysisk og psykisk overskud.
Sæt også fokus på Guds løfter om omsorg, f.eks. Salme 23 eller 5. Mos. 31,8: „Herren selv går foran dig, han vil være med dig, han vil ikke lade dig i stikken og ikke svigte dig; vær ikke bange, og lad dig ikke skræmme.“ Hvis vi ”fodrer” os selv med Guds løfter, vil det tit automatisk have en positiv effekt på vores bekymringer.