Er der plads til Ahmed i din menighed?

Danmark er blevet et multikulturelt samfund. Mange mennesker er kommet til os fra mange områder af verden. Det har skræmt en del af befolkningen – i nogen grad med rette. Pressen har givet os indtryk af, at det store flertal er muslimer, og at vi stort set kun kan forvente os problemer med dem.

1/3 af nydanskerne er kristne

Men pressen overser, at 1/3 af alle nydanskere er kristne, og at de fleste af dem er velintegrerede i det danske samfund. Men dem hører vi ikke om, desværre. Pressen interesserer sig kun for problemerne, og der er kun lidt plads til de mange positive historier.
En del af de kristne nydanskere har fundet ind i folkekirkemenigheder. Flere er i dag medlem af frikirkemenigheder – ja, der findes frikirkemenigheder, hvor over halvdelen af medlemmerne er nydanske, og det sætter sit præg på menigheden, oftest positivt. Endnu flere har dannet egne migrantkirker, hvor der i dag også kommer en del danskere; ja, der er danskere, der bliver kristne gennem migrantkirkerne. Og så er der en rest, som endnu ikke har fundet ind i en menighed i Danmark. Måske bor de i nærheden af din kirke? Er der plads til dem i din menighed? Er der plads til Ahmed?

Et eksempel: Toner på tværs

I min egen menighed har vi nogle få nydanskere, og vi glæder os over dem. Til efteråret vil vi satse mere målrettet på at komme i kontakt med nydanskere i Frederiksværk og omegn. Den 8. oktober inviterer vi til „Toner på tværs“, en koncert, hvor musikere og sangere fra flere verdensdele opfører deres traditionelle musik, eventuelt danse, og med lovsang fra flere kontinenter. Det bliver optakten til vores første „International Food Party“, der finder sted den 5. november inspireret af et spændende arbejde, der har kørt i Pinsekirken i Esbjerg gennem et par år.
Det bliver en stor spise-mik med mad lavet af nydanskere fra forskellige lande. Måltidet og samværet omkring måltidet bliver det centrale, men der bliver også andre programpunkter, herunder lovsang og andagt. International Food Party bliver et mødested for nydanskere og danskere uanset køn, race, nationalitet og religion.
Det er vores håb, at der ud af disse International Food Party-arrangementer kan vokse andre og spændende tiltag frem: sprog- og kulturundervisning, socialt-fællesskabs-gruper, lovsangsgrupper, cellegrupper m.m.

Tag udfordringen op!

I andre menigheder har man forsøgt sig på andre måder. Men der er menigheder, der øver en målrettet indsats mod nydanskere og oplever stor velsignelse gennem det, og mange nydanskere oplever det som deres første positive kontakt med danskere.
Det kan der fortælles mange positive historier om.
Hvem tager udfordringen op i et arbejde for og med nydanskere i din menighed? Gør du?