Kirker vil nå handicappede

Nordiske kirker mødtes for at udveksle erfaringer om handicappede15 danske præster, sognemedhjælpere, pædagoger og andre interesserede deltog for nylig i en nordisk konference i Sverige med temaet „Skabt i Guds billede.“

Den danske delegation ved konferencen i Sverige

Konferencen handlede om, hvordan kirken tager imod fysisk og psykisk handicappede, og de fire dage vekslede mellem foredrag, information og erfaringsudveksling.
– Et problem, som gennemsyrer både kirken og samfundet, er, at den handicappedes krop defineres i modsvar til en normal krop, sagde Susanne Rappmann, der er præst og arbejder på en ph.d.-afhandling om emnet.
– Det er langt mere frugtbart at se begrebet Guds billede som en beskrivelse af menneskets livssituation. At være skabt i Guds billede er ikke at have en speciel egenskab eller evne. At være skabt i Guds billede er forudsætningen for menneskeligt liv. Dette liv er en gave, og det er godt og værdifuldt, sagde hun.

Handicap ikke straf

Et af højdepunkterne var en både personlig og teologisk beretning af den svenske præst Karin Boberg, der er dværg, og hun tog udgangspunkt i Jobs bog.
– Modgang leder let tanken hen på, at man bliver et offer for omstændighederne i livet. Men hvis jeg gør modstand, lader jeg mig ikke reducere til et offer. Job affandt sig ikke med at være et offer. Han talte om Gud og til Gud, sagde hun.
Den kun en meter høje præst kom også ind på, om handicap er Guds straf for synd.
– Også her er der anledning til modstand. Jeg ville sikkert ikke have været kristen, hvis jeg troede, at et handicap er udtryk for straf. Jesus gør også modstand mod denne tanke.
Karin Boberg afsluttede sit foredrag med at konstatere, at kun hos dem, der har oplevet sig udstødt og nedstirret, er længslen efter det gode blik stærkere end frygten for det altseende øje.

God inspiration

De 15 danske deltagere arbejder alle med at tilrettelægge konfirmationsforberedelse eller gudstjenester for udviklingshæmmede, og her var der megen inspiration at hente i de andre nordiske lande.
I Finland er 18 præster ansat til at betjene udviklingshæmmede, og både Norge og Sverige arbejder grundigt med temaet.
Konferencen afholdes hvert andet år i et af de nordiske lande. I 2007 er det Danmarks tur til at være vært.
– ole