Kristne friskoler må ikke fravælge homoseksuelle

Kristne friskoler må ikke fravælge homoseksuelle lærere på grund af seksualitet. Kun hvis de ikke er kristne, må skolerne siger nej tak, fastslår BeskæftigelsesministerietLandets kristne friskoler må ikke afvise en ansøger til en lærerstilling, fordi vedkommende lever sammen med en person af samme køn. Det fastslår Undervisningsministeriet i en ny udtalelse, som Beskæftigelsesministeriet bakker op om.

Anne Marie Poulsen er forretningsfører i Foreningen af Kristne Friskoler

Spørgsmålet kom frem, da Jyllands-Posten i januar spurgte på 10 af landets kristne friskoler, om man ville ansætte en lærer, der var praktiserende homoseksuel. Samtlige skoleledere svarede nej, hvilket skabte forargelse hos både De Frie Grundskolers Lærerforening og hos Landsforeningen af Bøsser og Lesbiske.
Ifølge loven om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet må en arbejdsgiver nemlig ikke forskelsbehandle på grund af race, hudfarve, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.

Undtagelse

Med mindre „virksomheden“ har det som sit formål at fremme en bestemt politisk anskuelse eller religiøs overbevisning, og hvor de ansattes standpunkt må anses for at være af betydning for virksomheden, hedder det i en særlig undtagelsesparagraf.
Og den paragraf hører friskolerne under, anførte Foreningen af Kristne Friskolers forretningsfører, Anne Marie Poulsen, blandt andet i Udfordringen.
Blandt andre de politiske partier benytter sig af denne undtagelse, som blandt andet giver et socialistisk parti ret til at kræve, at ansøgere til stillinger i partiet også skal være socialister.

Må afvise ikke-kristne

Men undtagelsen gælder kun politisk anskuelse og religion, ikke seksualitet, fastslår myndighederne nu.
– En kristen friskoles frihed til at bygge på eget holdningsmæssige og/eller religiøse grund kan ikke lovligt anvendes til at krænke beskyttelsen af andres menneskerettigheder. Derfor vil det være i strid med loven, hvis en kristen friskole nægter at ansætte en ansøger til en lærerstilling med henvisning til, at vedkommende er homoseksuel, fastslår ministeriet.
Kun hvis den pågældende ikke er kristen, og dette krav i øvrigt stilles til skolens lærere, kan en homoseksuel lærer afvises, hedder det.

Ingen konkrete sager

Foreningen af Kristne Friskoler har endnu ikke nået at behandle sagen og ønsker derfor ikke at kommentere på den nye situation.
Anne Marie Poulsen konstaterer blot, at den nye afgørelse er forskellig fra den, Beskæftigelsesministeriet nåede frem til i 1997, hvor de kristne friskoler fik grønt lys til at fravælge praktiserende homoseksuelle ansøgere.
Hun understreger desuden, at sagen kun eksisterer i teorien, for der har aldrig været nogen konkrete sager med homoseksuelle lærere, som blev afvist.
Emnet er dog et punkt på dagsordenen, når organisationen holder møde med medlemsskolerne i august.