Den forunderlige natur

Naturens fantastiske verden underholdende formidlet for børnNaturen er forunderlig. Som dokumentation for, at det er rigtigt, kan fremlægges en ny, lille bog for børn.Boganmeldelse
I Seje dyr og smarte fugle er der ca. 60 sider med opremsninger af både store undere og små pudsigheder, som findes i dyreverdenen.
Blandt de store undere må bombarderbillen (lat. Brachi-nus) nævnes. Om den står der i bogen, at når den møder en fjende eller et bytte, blandes forskellige kemiske stoffer i den, og „temperaturen på væsken kan komme op på 100 graders varme. Denne giftige blanding sendes mod byttet, og billen kan affyre 500 skud i sekundet!“ (I virkeligheden er det, der sker, endnu mere utroligt, men for omfattende at gå nærmere ind på her; interesserede læsere kan henvises til fx tidsskriftet ORIGO nr. 70.)
Af pudsigheder må den måde, kejserpingvinen udruger sine æg på, fremhæves. Kejserpingvinhunnen lægger kun et æg ad gangen, og det udruges på hannens fødder tæt ind til kroppen og under en hudlap, så det kan holde en passende temperatur, og – står der så i bogen: „Sådan står hannen i fire måneder uden mad! Hunnen er nemlig taget til havs for at finde føde. Men hannen får ikke noget ordentligt måltid, før han er færdig med at ruge.“ Det er en passus, der har inspireret tegneren Roar Eggum til en af bogens sjoveste illustrationer:
Der er altså omkring 60 sider med den slags små omtaler af alle mulige mærkværdigheder på himlen, på jorden og i havet – og de må kunne give appetit på mere. Det må i det mindste være et af formålene med bogen: at gøre børn mere interesseret i naturens forunderlige verden.
Sidst i bogen er der et efterord af professor Trygve Gje-drem, hvori han bl.a. skriver om det, alt liv har tilfælles, nemlig DNA-molekylet, hvorefter han gør op med evolu-tionsteorien. Efterordet er nok mest henvendt til voksne, og det vil givetvis også være godt, hvis forældre (og lærere?) inddrages i formidlingen af indholdet af bogen og af det forsvar for skabelse (modsat udvikling), som trods alt må være bogens væsentligste formål.

Thorbjørn Greipsland:
På opdagelse i naturen
70 sider • 48 kr.
LogosMedia