Kolding samler kirkerne

Folkekirkerne holder juleaften sidst i august i et projekt om at få fælles fodslawIngen tvivl om at det vil give genlyd i sognene. Og det er også hensigten. For Kolding lukker søndag den 28. august alle kirker – med undtagelse af de fire citykirker. De skal så til gengæld gerne fyldes helt op.

Provst Frank Kjærgaard har sat en visionsdebat i gang i Kolding.

Projekt „Provsti på vej“ er blevet en realitet i Kolding, fordi provst Frank Kjærgaard havde en drøm:
– Tænk, hvis folkekirkemedlemmerne ude i sognene opfatter sig som en del af en større helhed.
– Tænk, hvis ordet „provsti“ danner konkrete billeder på nethinden af kirkeligt liv frem for administration.
– Tænk, hvis kirken i Kolding fik et bedre image og dermed en bedre basis for at tage den store udfordring op: at gøre kristendommen gældende i det moderne samfund.
Sådan tænkte provsten, og sammen med de 27 præster i provstiet stablede han en styringsgruppe på benene og ansatte en person. Nu kører projektet.

Stærkt præstefællesskab

– De store fællesgudstjenester er bare et af de mange tiltag, der er sket i Kolding, siden alle Kolding-præsterne blev sendt på kursus sammen på Teologisk Pædagogisk Center i Løgumkloster i 1999, siger Frank Kjærgaard.
– Det fællesskab, præsterne oplevede her, har givet mange positive afkast i form af forskellige samarbejder på tværs af sognegrænserne de senere år: Fælles salmebogsprojekt, Jesus på Slottet (hvor præsterne spiller forskellige figurer i Det ny Testamente og inviterer 1500 børn til forestilling på slottet Koldinghus), kirkehøjskole, kirkemusikfestival, tværkulturel sognemedhjælper, præstefodbold i en lokal hal, og det sidste tiltag er lukning af kirkerne!

Et sus som juleaften

De ansatte og menighedsrådsmedlemmerne laver brainstorm i grupper om, hvad der skal foregå ved en af gudstjenesterne.

– Alle 20 sogne har sammen formet fire gudstjenester, der bliver meget forskellige. Det bliver lidt ligesom juleaften med et sus af fællesskab og fællessang fra mange mennesker, der kommer forskellige steder fra, fortæller provsten, og fortsætter:
– Vi vil bruge lejligheden til at vise, hvad vi kan, når vi forener kræfterne – nemlig skabe en kirke med plads til mangfoldighed til græsrødderne. Ellers har vi ikke en chance som folkekirke, siger Frank Kjærgaard.
Han er gennem sin tid som provst gået foran i arbejdet på at skabe bedre samarbejdsrelationer mellem sognene.

Samtale om
kirkens fremtid

Efter gudstjenesterne samles kirkernes ansatte, præster og menighedsrådsmedlemmer på et af byens gymnasier til fælles frokost. Eftermiddagen vil blive brugt til samtale om kirkens fremtid i Kolding.
– Jeg er spændt på samtalen, der vil gå i gang, når vi samler folk på tværs af de usynlige sognegrænser og lader dem glemme de gamle strukturer og drømme, slutter provsten.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Alle står sammen

Menighedsrådsformænd, kontaktpersoner, organister, kordegne, kirketjenere og præster fra alle sognene i Kolding Provsti har været med i denne proces.
– En af de lokale præster er ansat på halv tid som koordinator i denne periode. fortæller provsten.
– Der opstår idéer, og for at de ikke løber ud i sandet, er der nødt til at være en, som har hånd i hanke med processen, så alle bliver informeret.
Projektet slutter med, at provstiet laver et fælles værdi grundlag.

God tilslutning

Har du ikke fået nogle reaktioner fra menighederne over, at kirkerne bliver lukket, så Guds Ord ikke kan blive forkyndt?
– Jo, nogle af de små menigheder var lidt nervøse for idéen, fordi de var bange for, om provsten nu var ved at lukke de små kirker, men i det store hele har de forskellige menigheder været med. Det drejer sig kun om én søndag, hvor vi får mulighed for at vise, at vi står sammen, fortæller provsten.
Oplever kirkerne ikke, at de får presset noget ned ovenfra?
– Vi vil gerne signalere lige det modsatte: at det ikke er et centraliseret styre, men græsrødderne, som kører på.