Baptistkvinder går imod handel med kvinder

– Vil I bekæmpe kvindehandel? Det var socialrådgiver Hanna Kristensens spørgsmål til 100 baptistkvinder fra hele landet, der var samlet i Odense Baptistkirke lørdag den 10. september.

Hanna Kristensen ved konferencen i Budapest

Her hørte de blandt andet om „trafficking“, det vil sige kvindehandel og prostitution. Hun spurgte: Har vi mod på at påtage os en ny opgave? Baptisterne har en historisk tradition for at bekæmpe slaveri, og dette er en ny slags slaveri, var hendes påstand.
Hun konfronterede tilhørerne med, at der også i Danmark er mænd, der lokker kvinder fra østlandene med løfter om arbejde m. m. Derefter sørger de for, at kvinderne kommer i stor gæld, så de tvinges til at sælge sig selv for at skaffe penge, og i værste fald ender det med narko og død.
Hvad kan vi gøre? spurgte Hanna Kristensen og fortalte, hvad man gjorde for at komme menneskehandel til livs i andre lande. I Sverige har man vedtaget en lov, som straffer de mænd, der benytter sig af prostitution. Det er ikke kvinderne, der bliver straffet, for prostitution er lovligt, men det er ulovligt for mænd at benytte kvinderne.
Derfor er importen af kvinder til Sverige faldet til 500 om året. Til sammenligning importeres årligt 8000 kvinder til Danmark.
Svenske baptister er med i et netværk sammen med politi og kvindeorganisationer, og de forsøger at skabe et netværk ud over hele Europa, der kan være med til at bremse denne form for kriminalitet. Har vi mod på eventuelt i økumenisk sammenhæng at gå ind i et sådant arbejde i Danmark? spurgte Hanna Kristensen, der i april deltog i den konference i Budapest, hvor man besluttede at danne et europæisk hjælpe-netværk.
I Danmark arbejder KFUKs sociale arbejde gennem „Reden“ i København, Odense og Århus for at hjælpe prostituerede – også dem, der er handlet fra udlandet.
– hanne