Gud vil lede dig

Charles H. Spurgeon:
Engelsk prædikant
(1834-1892)Du leder mig med dit råd, du fører mig til herlighed.
Salme 73,24Salmisten følte et behov for at blive ledt af Gud. Han havde opdaget, hvor dårligt, hans hjerte var, og frygtede, at det ville føre ham på afveje. Han havde besluttet, at han ville ledes af Guds råd.
Følelsen af sin egen dårskab er et stort skridt hen mod at blive visere, når det fører til, at vi stoler på Guds visdom. Den blinde støtter sig til sin vens arm og kommer trygt hjem. Vi støtter os til guddommelig ledelse i forvisning om, at selv om vi ikke kan se, er det altid trygt at stole på Gud, der ser alt.
I teksten står der „du leder mig“. Det er et godt udtryk for tillid. Salmisten var sikker på, at Herren ville lede, og dette er også et ord til dig. Hvil i det. Vær sikker på, at Gud vil være din rådgiver og ven: „Jeg vil lære og undervise dig om den vej, du skal gå, jeg vil give dig råd, mit blik er rettet mod dig.“ (Sal 32:8). I Hans skrevne ord er denne forsikring delvis fuldbyrdet, for Bibelen er Hans råd til dig.
En sømand finder ikke frem uden et kompas. En kristen finder ikke frem uden Bibelen. Skriften er et fejlfrit kort, hvor alle rev er indtegnet, og alle kanaler, fra ødelæggelsens kviksand til frelsens havn, er afmærket af én, som er kendt på vejen. Velsignet er du, åh Gud, at vi kan stole på, at du leder os nu og leder os til enden.
Efter ledelsen gennem livet, forventer salmisten en guddommelig modtagelse: „Du fører mig til herlighed“ Hvilken tanke! Gud vil tage dig op i herligheden – du, som vandrer, går forkert og farer vild. Til sidst vil Han føre dig trygt til herligheden. Dette er dit løfte. Lev på det i dag.