Hvor er det dyrebare menneske?

En ny grundbog om diakoni bliver her anmeldt af en diakonelevDet dyrebare menneske giver en god indgang til, hvad diakoni egentlig er. Men eksempler på „det dyrebare menneske“ mangler desværre.Bogen er skrevet af Kjell Nordstokke og oversat til dansk af den tidligere forstander på Diakonhøjskolen Henrik Stubkjær. Henrik Stubkjær har indføjet informationer om danske forhold i Kjell Nord-stokkes norske tekst. Bogen dækker både teori og praksis og er dermed en god indgang til, hvad diakoni egentlig er.

Gud ansætter diakonerne

Første del af bogen lægger vægt på det teologiske grundlag for diakonien. Med Gud som arbejdsgiveren og diakonen som medarbejderen. Der skabes dermed en klar og væsentlig kobling mellem tro og engagement.
Diakoni kan også beskrives trinitarisk: udgangspunkt i skabelsen (Skaberen), sin begyndelse i Jesu liv og sin virkeliggørelse i Helligåndens arbejde. Når man udøver diakoni, må der derfor også være en tro på den treenige Gud. Ellers mister diakonien sit egentlige grundlag.
Bogens anden del lægger vægt på det praktiske. Men fremstår mere rodet end første del. Og det er synd, at der ikke er gjort mere ud af det, når det er den praktiske handling, som er hele diakoniens væsen.
Som afslutning har bogen en „katekismus for diakoner“, og det er virkelig et hit. Den giver korte og klare svar på, hvad diakoni er. Og bliver dermed en god opsummering for bogen som helhed. Eksempelvis svarer „katekismussen“ på, hvad diakoni er: „Diakonien er der, hvor ingen andre vil være“.

En grundbog med ét minus

Det dyrebare menneske vil gerne være en grundbog i diakoni. Men hvis den vil være det, har den et klart minus: At bogen er næsten tom for eksempler på virkelige historier om mennesker, som har været i berøring med og hjulpet af diakonien.
Hvis man ser bort fra det, er bogen en veldisponeret og pædagogisk indgang til dia-koniens teoretiske side. Den er god at læse for kommende diakoner og for uddannede diakoner, som gerne vil have genopfrisket det, de er oplært i.

Kjeld Nordstokke:
Det dyrebare menneske
120 sider • 148 kr
Unitas