Skriv til Suh

Portræt af ny brevkasse-redaktørSuh ville oprindelig have været sygeplejerske. Hun ville gerne have et job, hvor hun skulle have god kontakt og tale med mennesker. Men den aften, hun kom en ansøgning i postkassen til sygeplejerskeuddannelsen, gik det pludselig op for hende, at det alligevel ikke var det, hun skulle.
Den 31-årige kristne psykolog Suh Jacobsen har etableret sig som selvstændig med egen praksis.
– Jeg kan ikke forklare hvorfor, pludselig vidste jeg bare, at jeg skulle have en uddannelse, hvor jeg skulle samtale med mennesker, men det skulle ikke være ved en syge-seng. Jeg besluttede at blive psykolog.
Jeg arbejdede på det tidspunkt på KFUM’s Soldaterhjem i Høvelte i Birkerød, hvor jeg havde mange personlige samtaler med soldaterne. I frivilligt kirkeligt arbejde har jeg også altid været engageret i forbøn og rådgivning. Det er ganske enkelt lige mig. Jeg oplever, det er en gave, som Gud har givet mig, fortæller 31-årig Suh Jacobsen, der er gift med Palle på 33 år, som er under uddannelse til politibetjent. Sammen har de Marcus på 17 måneder.
Det er sådan set Marcus, der er indirekte årsag til, at Suh allerede nu nedsætter sig som selvstændig praktiserende psykolog.
– Jeg blev færdiguddannet i 2000 og fik derefter arbejde som psykolog på Blå Kors’ behandlingshjem i Bjæverskov ved Køge.
Det har jeg været utrolig glad for. Men jeg vil gerne arbejde deltid og undgå den lange transporttid, efter vi har fået Marcus. Derfor har jeg taget springet allerede nu og blevet selvstændig, fortæller Suh Jacobsen.

Ok at gå til psykolog

I sit speciale på universitetet skrev Suh Jacobsen om „Den kristne psykologi“, og hun fik et 10 tal for det. Specialet belyser forholdet mellem den eksistentielle psykologi og kristendommen.
Hun er opvokset i et kristent hjem og kommer i dag i Solvang Kirke på Amager.
Hendes kristne tro er dybt integreret i hendes arbejde som psykolog. Hun vil gerne bruge psykologien til at åbne menneskers øjne for kristendommen. Men hun er stødt ind i nogle kristnes fordomme om psykologer.
– Nogle mennesker er af den opfattelse, at når man er kristen, så er det nok at bede til Gud og så måske tale med en præst. Man mener, det er bedst at undgå det videnskabelige, og at psykologer piller troen fra folk. Nogle mener ligefrem, det er en synd at gå til psykolog. Men de fleste kristne går til læge, det sætter de ingen spørgsmålstegn ved. Problemet er, at folk ikke rigtig ved, hvad en psykolog er og kan hjælpe med.
Psykologien og kristendommen udelukker ikke hinanden. Tværtimod. Jeg har oplevet, hvordan en af mine klienter endte med at blive en personlig kristen. Fordi vedkommende under samtalerne så, at han behøvede den kristne tro. Jeg kan godt finde på at henvise en klient til at tage kontakt med en præst, fortæller Suh.
– Som personlig kristen har jeg, som psykolog, en forudsætning for at hjælpe andre troende, som jeg gerne vil bruge. Psykologien har nogle værktøjer, der kan være med til at hjælpe mennesker igennem problemer.
For mig er det en kaldelse at tage udgangspunkt i de kristne værdier og livsforståelse, når jeg taler med mennesker.
Inden jeg taler med en person, beder jeg til Gud om styrke og vejledning. Jeg vil gerne tjene Gud igennem mit arbejde og hjælpe mennesker til at leve i større harmoni med sig selv og hinanden igennem en øget forståelse af dem selv og de relationer, de lever i, siger Suh Jacobsen.

Afhængig af porno

Suh Jacobsen fortæller, at nogle kristne skjuler seksuelle problemer, fordi de føler sig skamfulde.
– Der er en stigende gruppe af mænd, der er afhængige af porno på nettet. Den målgruppe vil jeg meget gerne hjælpe. For rigtig mange er det et stort tabu og svært for dem at søge hjælp. De sidder foran computeren i timevis og ser på ting, som de godt ved er forkerte, men som de er blevet bundet af.
Igennem samtaler hos en psykolog, der analyserer roden til det problem, kan mennesker komme ud i frihed.
Hun har lejet sig ind i lokaler i medborgerhuset ved Amagerbro Mertrostation.
Artiklen blev første gang bragt i uge 16, 2005.

Har du et problem så skriv til:
Psykolog Suh B. Jacobsen, Florensvej 14, st. tv., 2300 Kbh. S
eller mail til: Suh@Udfordringen.dk
Ikke alle breve offentliggøres. Husk at skrive dit navn og din adresse, også selv om du ikke ønsker det gengivet i avisen.
Hjemmeside: www.suhjacobsen.dk