Byd en nydansker på middag!

Mange har fået en fornemmelse af, at de fleste nydanskere volder problemer. Men sandheden er, at det er et mindretal, der volder problemer, men det er dem, vi hører om i pressen.Der er masser af nydanskere, som gerne vil integreres i det danske samfund, som gerne vil have venner blandt danskere, som gerne vil komme i vore menigheder, men de tøver, de er usikre – på os.
Derfor er det vigtigt, at vi som menigheder og enkeltpersoner vil være med til at bygge bro – og måske tager det første skridt.
I Frikirken Salem i Frederiksværk har vi taget første skridt ved en „multikulturel sang- og musikaften“ med et afrikansk gospelkor, en tamilsk sang- og dansegruppe fra Frederiksværk, en solosanger fra Nigeria, en solosanger fra Danmark og med gode, gamle, danske, nationale sange som fællessang.

Næste skridt bliver International Food Party, hvor vi inviterer til international buffet, hvor nogle nydanskere er med til at levere maden, en aften, hvor fællesskab omkring spisning er et centralt punkt, men også med underholdning af forskellig slags og en andagt. Her er der mulighed for at bygge bro og skabe nye venskaber.
Vi gør det, fordi vi som menighed ønsker at være med til at integrere nydanskere i det danske samfund og i menigheden.

En tredjedel af alle nydanskere er kristne. Mange af dem har fundet sig et menighedsfællesskab, men der er stadig en del, som savner en kirke at komme i. Derfor bør vi række ud og invitere. Vi bør være med til at bygge bro. Min erfaring er, at mange nydanskere har så meget at give os, og vi har noget at give dem. Derfor er det vigtigt, at vi ikke graver os ned i skyttegrave, men at vi derimod står frem og begynder et vigtigt brobyggeri.

Vi kan begynde med at invitere til middag i vores eget hjem eller som kirke med at invitere til International Food Party.