Ny frimenighed i Næstved

NÆSTVED – Nytårsmorgen 2005 fik fire kristne i Næstved en vision om at etablere en ny frimenighed i byen.De fire fulgte visionen og begyndte at mødes i private hjem til husgudstjenester. Men i dag er menigheden blevet så stor, at de private rammer ikke længere slår til. Derfor holder menigheden nu sine gudstjenester på byens gamle garderhusar-kaserne, der nu er blevet til kulturhus.
Menigheden ledes af den netop pensionerede folkeskolelærer Freddy Bay-Wedel, som også har læst historie og teologi på universitetet.
Næstved Frimenighed er en evangelisk menighed, der føler sig knyttet til den karismatiske bevægelse.
– ole