Forsøger at forlænge avisporto for bl.a. Udfordringen

Først i marts måned vil loven om den nye portostøtte endeligt være på plads. Men den gamle ordning bortfalder til nytår…

Kulturminister Brian Mikkelsen vil hastebehandle loven

Det er baggrunden for, at oppositionen nu forsøger at finde sammen om at presse kulturminister Brian Mikkelsen og regeringen til at udsætte afskaffelsen af støtten til 19 ugeaviser – der iblandt Udfordringen. Bladene har hidtil kørt under samme ordning som dagbladene. Men regeringen ønsker indført en ny ordning, som var til 1. behandling den 13. december.
Loven har flertal, hvis Dansk Folkeparti støtter. Det så det ud til ved behandlingen i Folketinget. Men de øvrige oppositionspartier forsøger nu at få Dansk Folkeparti til at gå sammen med dem om at kræve den gamle ordning forlænget, indtil den ny er helt på plads, for at undgå „lovjask“. Dels er det umuligt at få loven behandlet ordentligt med udvalgsbehandling og 2. og 3. behandling inden 1. januar, og dels skal EU også sige god for de nye regler.
Henri.