Missionsfonden vil også støtte Udfordringens overlevelse

Regeringens afskaffelse af billig avisporto rammer bl.a. Udfordringen fra 1. januarMissionsfonden, der støtter en lang række velgørende formål, træder nu til med en hjælpende hånd for at sikre Udfordringens udgivelse.Missionsfonden har oprettet et støtteprojekt (nr. 5721) og her kan alle, der ønsker at støtte, at den kristne avis fortsat kan udgives, indsætte et gavebeløb på girokonto 613-9450 eller på bankkonto: 119906139450.
Man skal mærke indbetalingen „Støt Udfordringen“, da samme giro og konto kan benyttes til at støtte andre af Missionsfondens mange gode formål i ind- og udland.
Gaver til Missionsfonden af 4/5 1964 kan fradrages på selvangivelsen efter Ligningslovens § 8a og § 12 stk. 3.
Allerede fra i år kan man få fradragsret efter 6.900 kr.-reglen og fra næste år for gavebreve og testamentariske gaver, oplyser daglig leder Svend Lohse, der betragter Udfordringen som en evangelisk avis, som fonden gerne vil støtte.
– Vi håber, mange læsere vil benytte sig af denne gode mulighed, siger redaktør Henri Nissen.
– Vi vil gerne sende avisen gratis til f.eks. fængsler, soldaterhjem, biblioteker, efterskoler eller mindrebemidlede. Men vi har brug for nogen, der dækker udgifterne, siger han.