Familie vil hjælpe familier

Karen og Ole Andersen er rejst på bibelskole i Australien med deres familie med henblik på at arbejde fuldtids i UMO’s familiearbejde i Danmark.

Karen og Ole Andersen

Arbejdet er sagt op.
Huset er sat til salg.
Og alle broer brændt – med undtagelse af relationer til familie, venner og menighed, som de vedligeholder via email og hjemmeside.
Karen og Ole Andersen, er netop rejst til Perth i Australien, for at dygtiggøre sig på Ungdom Med Opgaves ”Crossroads DTS”. DTS står for Discipel Trænings Skole. Når de kommer hjem i juni 2006, vil de være fuldtids på Ungdom Med Opgaves base „Sjellebro“ ved Randers, fuldt engagerede i organisationens familiearbejde.
Og der er en lille smule nerver på, det skal indrømmes. Men, som Ole siger:
– Gud kalder ikke kvalificerede folk. Han kvalificerer dem, han kalder.
Familiearbejdet er dog ikke fremmed for Karen og Ole, som har deltaget på Ungdom Med Opgaves familielejre siden 1996, hvor de har været gruppeledere, lovsangsledere og med i lederteamet. Siden 2003 har de desuden undervist på UMO’s ”Weekend for Ægtepar”:
– Denne udfordring fik for alvor sat skub i vores drømme og ønsker om, at være en del af familiearbejdet i Ungdom Med Opgave i Danmark, fortæller de.
Familiearbejdet bliver nemlig det lokomotiv, der skal trække UMO’s arbejde herhjemme. Hovedkvarteret på Sjellebro skal være et ressourcecenter for familier, hvor ægtepar kan bo i en kortere periode. Her vil Karen og Ole Andersen sammen med den øvrige stab og eksterne professionelle familieterapeuter, undervise, rådgive og bede for ægteparrene.
Men det er meget magtpåliggende for dem, at familiearbejdet ikke kun kommer til at omhandle ægtepar i krise. Derfor er det planen, at starte en dansk ”Familie DTS” i foråret 2007:
– Vi vil udruste familier, så de får overskud til at nå deres nærmiljø og måske endda være med i opstart af nye menigheder i Danmark, fortæller Ole Andersen. – Alle kan noget. Det handler om at finde sit kald.
Og kaldet er Karen og Ole Andersen ikke i tvivl om. De går i hvert fald ud i tro på, at Gud selv skal sørge for dem, vel vidende, at i UMO er der ingen lønkroner at hente. Hverken stifteren Loren Cunningham eller køkkendamen på Sjellebro får løn, men skal selv sørge for deres underhold gennem private og kirkelige sponsorer.
Karen og Ole Andersen startede på bibelskolen d. 8. januar, og deres børn, Dina og Daniel på hhv. 16 og 18 år, deltager på UMO’s ”Young Peoples DTS”. Dina var i øvrigt ungdomsmedarbejder på Udfordringen i efteråret 2005.