Sådan kommer I alle lidt bedre igennem teenage-årene…

Der er mange for hvem børnenes teenage-år er et mareridt. Man er som forælder pludselig helt forkert og ude i kulden, og den nærhed og fortrolighed der før var, er væk. Man bliver grebet af panik og angst og prøver måske desperat at genskabe det tabte – men med modsat resultat.
Men selvom denne fase er et led i en individualiseringsproces, hvor børnene netop adskiller sig mere og mere fra forældrene for at finde ud af hvem de selv er, behøver der ikke at være tale om at miste, men i stedet for at have noget nyt sammen på en ny måde.
Udfordringen for dig som forælder, er at rumme, at du ikke længere er dit barns eneste omdrejningspunkt, men at der pludselig er konkurrerende elementer. Prøv at bygge bro til de nye verdener i dit barns liv, i stedet for at holde det fast i den „gamle“ verden og vær bl.a. opmærksom på følgende:

· Vis interesse og respekt for det, der er vigtigt for dit barn, uanset hvor fjollet eller mærkeligt du synes det er. På den måde får du adgang til dit barns univers.
· Bagatelliser aldrig de ting, der er store for dit barn,
selvom det i dine øjne kan virke ubetydeligt. Når ens
følelser ikke bliver anerkendt kan det opleves som
en enorm afvisning. Ved at tage dit barn alvorligt, får det utvivlsomt samtidig lyst til at dele flere ting med dig.
· Vær klar omkring dine grænser – netop i teenageårene, hvor alt er nyt og kaotisk er det vigtigt, at dit barn ved, hvor det har dig, og har nogle faste holdepunkter.
· Respekter dit barns behov for privatliv og evt. afstand og lad det i stor udstrækning bestemme tempoet for samvær.
· Inviter til samtale ikke kun om de sprængfarlige emner, men om alle mulige ting i dit barns liv.
· Tro hellere én gang for meget end én gang for lidt på dit barn. At blive uretfærdigt beskyldt for noget er frustrerende og ydmygende, mens en uforbeholden tillidserklæring medfører en reel anger (for det meste), hvis man alligevel er skyldig.
· Vær forberedt på, at der hos teenagere er tale om
store følelsesmæssige udsving. Læg bare øre til i stedet for at argumentere.
Suh