Deadline!

Stof og annoncer bør
være redaktionen
i hænde torsdag. Tak!