Farvel til to veteraner i kristen omsorg

Siger man Pilely, siger man også familien Pilemann. Sådan har det været, siden Erna og Poul Pilemann i 1990 var med til at starte det kristne hjælpecenter for psykisk syge. Men nu er det slut.For Erna og Poul Pilemann startede det med en indre længsel efter at hjælpe andre.
Tilbage i 1990 boede familien i et bofællesskab, som var under opløsning, og bygningerne var ved at skulle afhændes. Samtidig gik den kristne psykiater Peter Østergaard med visioner om at lave kristne hjælpecentre for folk med psykiske problemer. Da han hørte om stedet, der ligger mellem Holbæk og Kalundborg, så han muligheden for at oprette et center i bygningerne.
– Og da så vi vores mulighed at udføre det kald, vi havde fået til at hjælpe andre, fortæller Poul Pilemann.

Hjælp gennem omsorg

I de 16 år, stedet har eksisteret, har der i gennemsnit været 40 nye kontakter om året. Mennesker, som har haft brug for at få ro og fred og finde styrke til hverdagen.
– Hjælpen er foregået gennem vores psykiater og gennem den kristne omsorg, fortæller Poul Pilemann.
Han glæder sig sammen med Erna særligt over de mange gange, hvor Gud har grebet konkret ind i menneskers liv med helbredelse eller trøst. Noget, der altid er foregået, uden at mennesker har haft en finger med i spillet, men mellem det enkelte menneske og Gud.
– Vi har været med til at skabe rum for den stilhed til, at Gud har kunnet virke i mennesker, forklarer han.

Pilely stopper

Nu har Erna og Poul sammen med bestyrelsen besluttet at stoppe arbejdet. De nærmer sig begge de 60 år og kan mærke, at de seneste års arbejde har slidt på kræfterne. Samtidig er bygningerne og hjælpecentret under afvikling.
At hjælpecentret Pilely nu stopper, er ikke et udtryk for, at behovet for hjælp er blevet mindre.
– Jo hurtigere samfundet bliver, jo flere falder af. Der er abosolut brug for, at der er centre som det her. Agape arbejder med dette, og det er der virkelig meget brug for, siger Poul Pilemann
Poul har optjent ret til at gå på efterløn, men de regner begge med at gå en aktiv tid i møde. Til sommer flytter de til Udby, hvor de skal bo i en lejlighed, som ejes af de danske mariasøstre.
– Vi vil gerne give vores familie lidt mere opmærksomhed. Og så vil vi gerne hjælpe mariasøstrene med praktiske ting, siger Poul Pilemann.