10 teser skal tiltrække unge

Debatoplæg målrettet de unge, der forsvinder ud af kirken efter konfirmationsalderen, er nu på gaden.Teserne er blevet til i et samarbejde mellem Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik, CUR og Samtaleforum Unge og Kirke, SUK.
De er et skridt på vejen til at fastholde unge i kirken, som i stort tal forsvinder efter konfirmationsalderen.
Der har i flere år været fokus på problemet, og derfor nedsatte landets biskopper for fire år siden en arbejdsgruppe i form af samtaleforummet SUK, hvor de unge selv kunne være med til komme med løsningsforslag.
Foreløbig er der dog kun tale om et debatoplæg, men det er tanken, at de ti teser i bedste Martin Luther-tradition skal slås op på kirkedørene overalt i Danmark, hvor de unge så kan få øje på dem.
Det skal ske 1. søndag i advent.
– Tore